در شهر چه خبر؟
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
علی دائی (فوتبال) ... نظرات() 
-         الف) از معیارهای مهمی که آقای علی دائی انتخاب شد به موارد ذیل می توان اشاره کرد (البته ایشان مانند هر شخص دیگری نقاط ضعفی دارد که بعضی موارد آن براکثر اهل فوتبال مشهود است و فعلا به آن نمی پردازیم).
o       سابقه محبوبیت مردمی ایشان
o       سابقه در تیم های امارات و آلمان و تجربه بازی و تمرین زیر نظر  مربیان بین المللی
o       شم گلزنی در مسابقات مختلف باشگاهی و ملی و بهترین گلزن دهه های اخیر
o       جسارت در مربیگری و بازیکنی همزمان در تیم باشگاهی
o       سابقه توجه به ایشان در مراسم (و نه مجامع فنی)  بین المللی فوتبال
o       تلاش و کوشش مثال زدنی ایشان
o       و ....
-         
-         بررسی معیار های فوق نشان میدهد که این لیست کامل نیست و وزن هریک در ارزیابی مشخص نمیباشد. موضوعی که سایر رقبای ایشان (خارجی یا داخلی) را بتوان امتیاز داد و با ایشان مقایسه کرد.
-         
-         ب) بهر حال ایشان انتخاب شد و اکنون کم کم  با بعضی مسائل مواجه می شویم.
 
-         نکات ذیل قابل توجه است:
o       جدا از نحوه انتخاب اولیه، فدراسیون فوتبال باید برنامه ای داشته باشد تا کمبود های علمی، تجربی و مشاوره ای مربی تیم ملی را بررسی و دوره ها و راههای پیشزفت و تکمیل اطلاعات فنی ایشان را برگزار نماید.
-         نکته مهم دیگر اهمیت جایگاه سمت مربی تیم ملی است که لازمست آموزشهای ویژه خصوصا چگونگی روابط عمومی و رسانه ای بطور مبسوط انجام شود.
-         آقایان مربی تیم ملی هم باید غرور بیجا نداشته و فکر نکنند همه چیز را میدانند( یا این تفکر منفی که آموزش به من یعنی اینکه من نمیدانم و لایق نیستم).
 
-         فرضا مربی ای که سابقه متهم ساختن داوری در بیشتر مواقع را دارد و یا اینکه با پیراهنی که دو دگمه بالای آن باز است در برنامه تلویزیونی ظاهر می شود باید آموزش ببیند که در جایگاه تیم ملی اینگونه نباید ظاهر شد و در اظهار نظرها دقت مضاعفی داشته باشد.
-        در رابطه با جزئیات فنی آموزش در رابطه با تکنیک، تاکتیک، برخورد و روابط با بازیکنان و بسیاری مسائل دیگر جا دارد که بررسی و آموزشهای تکمیلی حین کار برای مربی تیم ملی برنامه و اجرا کرد
-         با آرزوی سلامتی و موفقیت برای جناب آقای علی دائی
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
مربی تبم ملی فوتبال (ورزش) ... نظرات() 

-         پس از چندبن ماه تاخیر و کشمکش بالاخره مربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.

-         تاخیر و ناتوانی در تصمیم گیری سازمانهای ذیربط بروشنی از مشکل مدیریت حکایت دارد.

-         مشکل مدیریت لزوما بعنی این نیست که شخص خاصی باید برود و شخص دیگری بیاید ( که این رفت و آمد خود مشکل مدیریتی دیگری است)

-         دو راه کار اصلی میتواند مد نظر قرار گیرد:

o       روشهادر سازمانهای ذیربط و مسول بنحوی اطلاح شود تا گزینه ها و کاندیداهای مربی گری تیم ملی از قبل پرورش یابند و حتی برای کاندیداها  بصورت گروهی دوره های آموزشی لازم برگزار شود.

o       معیار های مشخص علمی و تجربی برای سمت مربی گری تیم ملی بررسی و اعلام شود تا مربیان علاقه مند نیز بدانند و خود در تکمیل سوابق خود بکوشند.