در شهر چه خبر؟
سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
پارک شب یا شب پارک! ... نظرات() 

-         از پیچ کوچه که بسمت پارک می پیچم  ساعت 11 شب، عده زیادی را در پارک میبینم. ظاهرا انگار اینجا روز است.

-         پارک کوچکی در میان آپارتمانهای محل. مردم در دسته های کوچک و بزرگ نشسته اند. بعضی 2 نفره. بعضی خانواده بعضی گروهی کوچک  و بعضی ها هم پر جمعیت اند 10-20 نفره و چند خانواده: کوچک و بزرگ و پیر و جوان. بنظرم قابل تحسین می آیند. اینکه تنهایی خود را کنار گدذاشته و تفریح و شادی خود را با حضور و شادی دیگران لذتبخش تر یافته اند. به جمع که بپیوندی بالاخره لازمه اش اینست که اندکی هم که شده منیت و خود خواهی خود را محدود کنی.

-         از این گذشته در چنین جمع هایی است که بسیاری از تجربه ها منتقل می شود. کوپک و بزرگ هریک سهمی از تجربه های خود را انتقال می دهند.بزرگترها به کوچکتر ها و قبول کنیم بعضی وقتها هم کوچکتر ها به بزرگتر ها!!

شب خوش!

سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
افشین قطبی (فوتبال) ... نظرات() 

-         در مصاحبه های آخر قطبی دو نکته جالب و ساده اما قابل توجه بود:

-         او گفت

o        1) اینجا 90 در صد انرژی من صرف حاشیه های فوتبال می شد. این درست نیست نباید یک مربی این مقدار انرژی را صرف حاشیه کند.

o       2) اگر روی احساس تصمیم می گرفتم جور دیگری شاید عمل می کردم(مثلا می ماندم)  اما بعضی وقتها بخاطر موفقیت یک تیم بهتر است یک نفر برود بجای اینکه یک گروه و تیم  بهم بریزد، هر چند که عقاید آن یک نفر شاید درست باشد.

-         این حرفها را خیلی ها میدانند اما چه نکته هایی در آنها هست و چگونه می توان فرهنگ و سنتهای بازدارنده این چنینی را اصلاح کرد.

-         ادب این مربی خارج دیده پرسپولیس نکته دیگر قابل تحسینی بود که بعضی از بزرگان توپ گرد بهتر است به آن توجه کنند و خود را گم نکنند.

سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
بنن آماده!!! ... نظرات() 

-         865*42 / تریلی ظاهرا بتن خود را در خیابانهای بالاتر تخلیه کرده است.

-         کنار خیابان فرعی می ایستد و باقیمانده مخزن خود را روی آسفالت خیابان خالی می کند. جریانی از دوغاب سیمان در خیابان راه می افتد. راننده بی خیال سوار ماشین می شود و به آرامی از محل دور می شود. چه باید گفت و چطوری و چه کسی به ایشان باید حالی کند که رعایت حقوق شهری و شهروندی را کند.

سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
تاکسی خطی ... نظرات() 

-         722ب22سمند نویی است. مسافرانش را سوار میکند. برچسب روی ماشین نشان میدهد در مسیر دیگری باید کار کند که نرخ کرایه آن هم نوشته شده. اما ظاهرا کنترلی نیست و راننده مسیرش را خودش عوض کرده است. البته کرایه ای را هم که میگیرد خودش تعیین کرده که بنظرم زیاد است.

-         آیا بهتر نیست حالا که بنزین سوبسیدی را به این آقایان میدهند کنترل بهتری هم روی آنها برای سرویس دهی به مردم باشد.

-         مثلا یک راهش اینکه برای هر مسیر مثل اتوبوس ها یک مسول خط مقیم باشد و بر نحوه کار آنها نظارت شود