در شهر چه خبر؟
دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
نماز جمعه آقای رفسنجانی 26 تیر 88 ... نظرات() 

*      در نماز جمعه 26 تیرشرکت کردم و در در محل زمین چمن سابق دانشگاه تهران افتخارحضور داشتم.

*      جزئیات بسیاری (بیشتر زیبا و کمترزشت ) را مشاهده کردم که در بخش دوم به بعضی از آنها اشاره میکنم.

*      در مجموع دریافت کلی و برآیند کلیه جزئیات بنظر من بسیار روشن و امید بخش است و در بخش اول میآید

 

 

*      ............................................................................

*      بخش اول: نگاه  از بیرون - کلیات

*      تحلیل و تشخیص عامه مردم از منافع ملی  روشنتر از بسیاری از زعما و روسای قوم می باشد.

*      خواستهای اصلی عموم مردم واضح، ساده و مشترک است :

§          رفع معضلات کشور و ارتقا جایگاه کشور از نظر توسعه

·        کاهش تورم، پویایی اقتصاد، بیکاری،  مسکن، ازدواج

·         تساوی در برابر قانون

·        اصلاح قوانین در صورت لزوم

·        توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی

§         استفاده از همه ظرفیتها و منابع انسانی و مادی

§         عدم برخورد گروهی و جناحی و استفاده سیاسی از مباحث بالا

*      متاسفانه عامل اصلی اختلافات و مشکلات در سطح روسا و مدیران و سران جناحها است:

§         بعبارت دیگر اختلافات اخیر نشان داد در تربیت تعداد کافی مدیران ارشد که ظرفیت و درک مناسب با مسولیت خود از منافع ملی و اغماض از منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و جناحی داشته باشند کمبود داشته ایم. آنانی که در شرایط دشوار و پیچیده نیز بتوانند منافع ملت را بروشنی تشخیص دهند و با شجاعت، متانت و ذکاوت دنبال کنند حتی اگربر خلاف نظرات شخصی آنان باشد.

·        لازمست گاه که غرور آقایان را میگیرد و در تشخیص منافع ملی اشتباه می کنند جمله امام خمینی یاد کلیه مقامات  بیاید   شما کسی نبودید شما را ملت به این مقام رساند-

§          

§         سرعت در درک شرایط و سرعت در اقدام بموقع برای منافع ملی از موارد ضروری است

·        در مسائل اخیر بعضیها هنوز مسئله را حل نکرده اند و بعضی ها بسیار با تاخیر و لنگان لنگان منافع ملی را کم و بیش تشخیص داده اند و میخواهند اقدام به تصمیم گیری و عمل نمایند!

o       نوشدارو برای سهراب!

*       

*      }}}}}}}}}}} ...... جمله امام خمینی در نوشیدن جام زهر که نشان از توجه به منافع ملی دارد اگر برای داعیه داران تنشهای فعلی بصورت طنز بخواهیم بیان کنیم:

·        این آقایان برای منافع ملت از نوشیدن شربتی که کمی شکرش کمتر باشد یا تگری هم نباشد ابا دارند!.........{{{{{{{{{{{

*      انتخابات دهم برای ایرانیان دانشگاهی بود و هست

§         می تواند بدور از تفکرات حزبی و جناحی مورد مطالعه، تحقیق و استفاده در زمینه های علوم اجتماعی، سیاسی، هنر، سینما، ادبیات، طنز قرار گیرد و نتایج ارزشمندی ارائه شود.

*       

 

*      ...........................................................................

*      بخش دوم: نگاه از درون   جزئیات

 

*       

*      (+) شور و شوق حضور مردم صرفنظر از هر گروه و سلیقه قبل از برگزاری=

·        بی ریایی، نفسهای گرم، سر زندگی، سادگی و شوخ طبعی

*      (+) صبر، حوصله، وقار و متانت اکثریت مردم عادی از هر جناح و سلیقه

·        حتی میتواند درسی برای زعما و سران گروههایشان باشد

 

*      (+) حضور و آمادگی نیروهای امنیتی

*      (+) سخنرانی 80 درصد قابل قبول خطیب قبل از نماز و خطیب اصلی (هاشمی رفسنجانی)

§         اشاره هر دو سخنران به جایگاه 30 ساله، ارزشمند نماز جمعه و حفظ اصالت فراجناحی بودن آن و امکان حضور همه اقشار.

§         تاکید/اشاره آقای هاشمی بر

·        پیروی از قانون

·        اگر ایرادی به خود قانون پیدا شد پذیرفتن قانون و اقدام برای اصلاح قوانین از راههای قانونی

·        صبر و همکاری حضرت علی(ع) در دوران خلفای اول تا سوم

·        ادامه فضای بحث گروهها خصوصا در صدا و سیما و ارائه بحثها، نظرات و تحلیلهای منطقی و بدور از هیجان زدگی و رفتارهای افراطی و احساسی

·     آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی

 

                                             »»»»»»»»»»»»»»

 

       (-) رفتارهای خس و خاشاک گونه، بی ادبانه و بعضا مشکوک اندک طرفداران افراطی هر دو گروه (احمدی-موسوی)

§         خیلی کمتر قبل از سخنرانیها ونماز

§         در حین سخنرانی هاشمی(خطبه ها)

§          بیشتر از آن بعد از خطبه ها (قبل از نماز)

§          و باز بیشتر بعد از اتمام نماز هنگام ترک دانشگاه در خیابانهای اطراف

 

       (-) نکته هایی بحث انگیز در سخنرانی قبل از نماز و سخنرانی اصلی که نظرات شخصی و گروهی  بر منافع ملی و فرا جناحی غلبه داشت و جای ابهامی برای مردم باقی میگذاشت. شاید بعضی ار آنها را نیز بتوان خودخواهانه تعبیر کرد.

§         (آقای ....)

·        طولانی بودن سخنرانی و مطرح کردن موضوعاتی که شاید در فرصتی دیگر نیز میشد گفت.

·        توجه به اشخاص و سلیقه هایی که شاید برای اولین بار در نماز جمعه حضور می یافتند و پرهیز از بکار بردن لغاتی که بهر دلیلی ذهنیت  وسابقه خوب و روشنی در افکار آنها ندارد. ایشان می توانست با تعمق و کار بیشتر قبلی  مطالب مناسب و پر اثرتری آماده و ارائه کند.

·         

§         (آقای هاشمی رفسنجانی)

·        استفاده و اشاره ضمنی به کلمات خاص و تحریک کننده ای  مثل "بحران"

 

·        اینکه امیدوارم این سخنرانی آغازی بر برون رفت از این مسئله و مشکل باشد(خیلی روشن است که کارهایی که تاکنون توسط هر شخص یا گروهی انجام شده نادیده یل بی اثر و بی ارزش تلقی  می شود).

 

·        در مورد دلجویی از حادثه دیدگان لازم بود اشاره ای فراجناحی میشد

 

     o       به نیروهای انتظامی، بسیج، کسبه، مردم عادی و جناح دیگر نیز که جزو حادثه دیدگانند.

 ·      جدا نکردن اغتشاش گران و غارتگران اموال عمومی از زندانیان صرفا سیاسی - عقیدتی

·        عدم اشاره و حمایتی ساده و روشن از مواضع رهبری در 29 خرداد که می توانست در راستای تایید یکپارچگی مسولین و تاکید بر آرامش سیاسی باشد.

o       توجه کنیم که آیت الله طالقانی اولین امام جمعه بعد از انقلاب علی رغم محبوبیت فراوانی که بین همه جناحهای داخلی و حتی گروههای خارجی داشت وقتی حس کرد ابهام در مواضع می تواند مورد سوء استفاده و اختلاف افکنی شود در یکی از خطبه ها خیلی صریح حمایت قاطع خود را از رهبری امام خمینی  اعلام داشت. ایشان هم میتوانست مثل بعضی از مراجع آن موقع مخالفت نماید و یا سیاسی کاری کرده و مبهم حرف بزند. بنظر من این حرکت، درک درست ایشان از منافع ملی بود که درسی است برای همه.

o       تاریخ ایران اینگونه بزرگان کم ندارد که براحتی از منافع شخصی و گروهی بخاطر منافع ملت چشم پوشی کرده ان.

o        آیا امیر کبیر با درایت، مدیریت، محبوبیت و قدرتی که داشت نمیتوانست در مقابل ناصرالدین شاه بایستد و یا حداقل مانع کشته شدن خود شود؟ اما شاید با تشخیص وی از اوضاع و احوال کشور در آن زمان به این نتیجه رسید که در انتها نیز با آرامش و متانت جان خود نثار ملت نماید.

 

جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
نظرات احسان شریعتی ... نظرات() 

-شما وضعیت فعلی را چگونه صورت بندی می کنید؟

ما شاگردان شریعتی اصولاً به حوادث و تحولات کنونی از زاویه دید مصالح ملی و عالی مردم می نگریم نه از موضع تضادهای درونی نظام و جناح بندی های حاکمیت.درجه رشد تاریخی جامعه مدنی ایران و انتظارات مردم و جوانان فراتر از سطح پاسخ هایی است که تاکنون از سوی مسوولان به شکل رسمی ارائه شده است. برای نمونه، در جریان انتخابات اخیر، حضور میلیونی جاری نشانگر جنبش اجتماعی بی سابقه یی پس از انقلاب بود که هم به ترس و انفعال و بی تفاوتی عمومی «نه» گفت و هم به خشونت و جنگ داخلی و رادیکالیسم کور. حفظ همین روحیه مثبت و حضور قوی و آرام و ساکت و همسو و گسترده، امید به توفیق مردمسالاری و جمهوریت و حقوق و آزادی های بشر و شهروند را زنده نگاه می دارد. از این پس این اراده معطوف به زندگی توسط مردم تقدیر را ناگزیر و ناگریز از اجابت خواهد ساخت.

متن تکمیلی

پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
سقوط هواپیمای مسافربری ... نظرات() 

=====================

تسلیت به بازماندگان سانحه سقوط هواپیمای مسافربری در مسیر تهران-ایروان

=========

اسامی مسافران

چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
بازار طلا - امید به زندگی ... نظرات() 

*      بازار طلا - امید به زندگی

*      بازار طلا نسبتا شلوغ: بیشتر خانمها و کمی آقایان. جای رفت و آمد تنگ و فشرده است.

*      فردا روز پدر است. البته گمان نمیکنم این خانمها برای آقایان به بازار طلا آمده باشند.

*      شاید هم  یک جوراب، پیراهن و یا چیز دیگری برای پدر خریده اند و حالا نوبت خودشان است.

*      ...................

*      خانم دستبند طلا را روی دستش امتحان کرد. از زیر نور چراغ ها ی طلا فروش بیرون گرفت تا در نور عادی روز آنرا ببیند.  با دقت و حوصله براندازش کرد.  آنرا درآورد و به فروشنده گفت:

*      نه این کمی قدیمی است. مدل جدید تر بیار برام. یه کمی هم سنگینتر اشکالی نداره

*       

*      روی صندلی چرخدار نشسته بود. چادر معمولی مشکی سرش بود که رنگ و رویش هم کمی رفته بود.

*      پسرش هم آرام پشت صندلی چرخدار بالای سرش ایستاده بود: با سر و ضعی ساده ومعمولی

*      سن پسر بین 50 تا 60 سال میخورد.

*      ................

*       

*      فروشنده از اینکه سلیقه خانم مشتری را نتوانسته بود حدس بزند کمی از خودش ناراحت بود. جعبه دیگری از دستبندهای طلا را جلوی خانم گذاشت

*      پسر همچنان با خونسردی منتظر شد تا مادر طلاهای جدید را پسند کند.

*      .............

 

*      امید به زندگی در مادر و پسر موج میزند.

 .........................................................                                 ..................................................

پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
جورابهای لنگه به لنگه! ... نظرات() 

       یکی می گفت به یه نفر گفتن چرا جورابات اینطوریه،  لنگه به لنگه است، یکیش آبی یکیش زرد

        

       به جوراباش نگاه کرد و فکر کرد... و گفت:

§          راستش نمیدونم یک جفت مثل اینا هم توی خونه دارم

§          

 

دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
انتخابات بعد از نظر شورای نگهبان (طنز) ... نظرات() 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • انتخابات بعد از نظر شورای نگهبان
 • صبح خبر میدمند که بالاخره شورای نگهبان اعلام کرد اقای موسوی راست گفتار است. در انتخابات تقلب شده آنهم از نوع گسترده، ریز بافت 2500 شانه 120 رنگ.
 •  46 میلیون رای مال موسوی بوده و جزو ارثیه خانوادگی که از زمان شاه عباس کبیر وقتی جاده ابریشم رونق داشت سندش را به اسم ایشان زده بودند.
 • احمدی چاره ای جز قبول حقایق ندارد و به موسوی تبریک وتهنیت هرض می کند و میره دوباره توی شهرداری استخدام بشه. نقشه چوسان بزرگ رو هم فراموش میکنه.
 •  هیئت مشاوران موسوی که فکر می کنند کاسه ای زیر نیم کاسه است میگویند نباید ذوق زدگی ات را نشان بدهی لذا "نازی ناز کن که نازت یه اعتراضه" شعار امروز است.
 • موسوی که خیلی سریع المحاسبه است بعد از چند روز تفکر 360 درجه و مشورت با بانو میو میو و بانو معو معو میگه نه اصلا رای من خیلی بیشتر از اینا بوده. تعرفه به هوادارای من نداده اند باید هر رای شان دوتا حساب بشه. تازه هوادارای من همه شون دانشگاهی و لیسانس به بالا هستند. اگر 92 میلیون اعلام کنید شاید قبول کنم.
 • شورای نگهبان ضمنی میگه اولا پیش ما افه نیا خودمان ختمیم ثانیا حالا دیگه همینطوری باشه چون شمایی اما مدرک دانشگاه آزاد را نصفه حساب میکنم آقا 75 میلیون رای مال شما یک کلام. خیرش را ببینی ومشتری شی. دستور می دهد ته دیگ صندوق انتخابات را نیز بتراشند و رای هایی که به هر دلیل آنجا چسبیده را بحساب بیاورند.
 • موسوی میگه من که قبول ندارم ولی برای اینکه ملت خیلی اصرار دارند باشه تاج ریاست جمهوری را روی سر می گذرام وجهنم ضرر این چار سال هم تحمل میکنم برای رضای خدا.
 • در پاریس خانمی که از مولن روژ آمده بود جلوی سفارت ایران و نیمه سکسی با رقص جدیدوتند (مخلوط عربی، بندری ترکی...) خودشو می لرزوند و می گفت: رای مارو پس بدید! رای مارو پس بدید! رای مارو پس بدید! دیگه نزدیک است استریپ تیز کنه اما دستور میرسه هنوز زوده چند روزی صبر کن و دندون رو جیگر بذار
 • در لندن معترضین محترم نوره زاده و نبیری که این روزها نرخ مصاحبه شان خیلی بالا رفته و کمتر از "سی اند ان" "فاکس نیوز" را قبول نمیکنند دیگر بطری عرق را تا ته خورده اند و انرژی ندارند لذا دست می کنند توی بطری و ماهی قرمز داخل آنرا هم در می آورند و به یاد جشن و هنر 2500 ساله در شیراز کبابی میکنند.
 • هواداران دو آتشه موسوی که مخفیانه تقیه می کردند و شبانه الله و اکبر می گفتند حالا دیگر حاصل عبادات خود را ماجور میشوند و از تجریش و جردن تا صادقیه و نازی آباد و تهرانپارس و شوش در خیابان رقص و بزن و بکوب راه می اندازند. هر کس رد می شه اگر نرقصه یعنی به نتیجه رای ملت تمکین نکرده. عده ای هم دم می گیرند موسوی باید برقصه از شورای نگهبان نترسه.
 • نتانیاهو ساعت 3 نصفه شب به اوباما زنگ میزنه که باراک الان واجبه یه مصاحبه کنی این مخملی ها گل کردند. دستت طلا چه مخملی کاشتی. باراک میگه بابا ول کن شبا مال خانممه مزاحم نشو آخرش کار ما به جدایی می کشه. نتانیاهو میگه جون بابا بزرگت حسین کنیایی پاشو تنبلی نکن.
 • سفارت انگلیس و ایتالیا و بانو مرکل و جناب سارکوزی مشترکا 7 روز شله زرد نذری خود را پخش می کنند و در سفارتخانه های خود با شربت و شیرینی از ملت پذیرائی می کنند. از مردم دعوت میکنند بشکرانه این پیروزی بربام سفارتخانه های آنها الله اکبر و یا پدر و پسر و روح القدس سر دهند.
 • تاجر و بهزاد و میر داماد و حجار ومهاجر و رمضان و رجب و خاتم و محتشم و فائزه و  اعوان انصارشان همه خوشحالند و وزارتخانه ها رو تقسیم می کنند. اولین حکم حکومتی آزادی قلیان است و گرامیداشت روز والنتاین . در میدان 24 اسفند یا انقلاب مجسمه شاه عباس کبیر نصب می شود و میدان 22 خرداد نامگذاری می شود.
 • دولت اعلام می کند بعلت اینکه در رژیم احمدی خزانه خالی شده و ما ویرانه ای را تحویل گرفته ایم هیچ مسولیتی در رابطه با تورم، گرانی، بیکاری، نرخ فلاکت و هلاکت و این حرفا نداریم. ملت تا چندین سال باید جون بکنه و کار کنه و جور دولتو بکشه بلکه کمی از این خسارات را جبران کنیم.حق اعتراض ممنوع و هر گونه توقع زیادی بجرم همدستی با رژیم احمدی تنبیه میشه. اصلا این انتخابات خیلی ما رو خسته کرد باید با هیئت وزیران بریم استراحت: فرصت مطالعاتی. ملمکت خودش میچرخه
 • ..........................
 • و همه چیز دارد به خوبی و خوشی می گذرد. ملالی نیست جز دوری شما که یک مرتبه 24 میلیونی ها میان رو پشت بوم و لااله الا الله می گویند. هر چی احمدی میگه آقا ما ول کردیم کوتاه بیاین. اثری نداره. از رو پشت بوم میان توی خیابون و گرد همایی. از لار و الیگودرز و فارسان گرفته تا گتوند و رامهرمز و شادگان بگیر برو ایرانشهر و گنبد کاووس و اردبیل و بندر عباس. ارومیه و تبریز و مهاباد.
 • یه صد میلیون هم از اندونزی و مالزی و شرق دور میان و با ارکستر مسگرهای میدان نقش جهان اصفهان دم می گیرند: رای شونو پس بدین! رای شونو پس بدین!
 • ایل شاهسون از آذربایجان با دو، سه، ... شش لنگ از شیراز متحد میشند و با برنو می ریزند توی شورای نگهبان.
 • اهواز و مشهد و زاهدان و رشت نیز دم میگیرند:
  •  "موسوی چشاتو واکن تقلبو نیگا کن"
  • "رقص، شعار، نوار سبز دیگر اثر نداره"
  • "موسوی...، بازم بگو دروغه"
  • ضمنا به سفارتهای ایران در اتحادیه اروپا و دفتر ایران در آمریکا هم اعلام میکنند درهای سفارت ما بروی کلیه معترضین اروپایی، آمریکایی و غیره باز است و ویزای فوری میدیم
 • نتانیابو دوباره نصف شب تماس میگیره میگه باراک این دختره زن کلینتونوبفرست الان پیام بده دنیا آشوب شده از ترکیه و اردن تا ژاپن و مصر و عربستان و کویت  میگن رای ها تون ارزونی تون نفت نمی دیم بهتون. باراک میگه صد بار گفتم جلو زنم اسم هیلاری رو نیار زنم گیر میده همینجوری مشکل داریم. من نمیتونم به یانکی مون بگو
 • ....................................
 • در این گیرودار یه هو احمدی با موسوی و کروبی و رضائی دسته جمعی در جام جم ظاهر می شن و اعلام میکنن امروز برای هر ایرانی یک سانتریفیوژ راه اندازی کردیم. ملت خیالتون تخت 80 میلیون سانتریفیوژ از نوع اعلا داریم اینا همش فیلم بود بالا رفتیم دوغ بود قصه ما دروغ بود پایین اومدیم ماست بود قصه ما راست بود.
 • ..................................
 • ماهواره امید 2 نیز پرتاب میشه و با سرعت 80 میلیون دور در شبانه روز کره زمین را دور می زنه. زن برلوسکنی از ایتالیا با زن سارکوزی مشورت میکنه و میگه این علامت افول امپراتوری ما بدست جومونگ است به ملکه الیزابت نگو تا چشش در بیاد.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 ٨ تیر ماه ٨٨ -- ٧ بامداد

 

 

 

 

جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
شیطان در انتخابات! ... نظرات() 

=================================================

       شیطان در انتخابات

       در نماز جماعت بعضی از اهل سنت که شرکت کنید متوجه میشوید  دقت می کنند و اصرار دارند که پاهایشان به یکدیگر بچسبد و شانه ها نیز اتصال داشته باشد.

       دلیل آنرا که می پرسی اشاره می کنند در صفوف نماز و بین مسلمین خللی و راهی نباشد که شیطان در آنجا مجال حضور و ظهور یابد.

       اگر از بحث و مناقشه در باره دلایل فقهی و دینی این عمل بگذریم و دراینجا فقط آنرا بعنوان یک کار نمادین و سمبلی از اتحاد و پیوستگی یک گروه نگاه کنیم می توانیم بررسی کنیم:

       در انتخابات چه کسی در صفوف یکدست منافع ملی این موضوع را رعایت نکرد یعنی از دیگران جدا ایستاد و محلی برای حضور شیاطین یا شیطانک هایی چون بی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز، نتانیاهو، براون و...باز گذاشت

ω       تاثیر این جدایی قبل از انتخابات شاید خیلی به چشم نمی آمد و یا اهمیتش برای منافع ملی کمتر بود.

ω       اما بعد از نتیجه انتخابات و ادامه مناقشات که شیاطین به وضوح خود را نشان دادند باید همه کاندیداها ببینند هر یک چقدر این فاصله را پر کردند.

ω       فاصله ای که شیاطین با نفوذ در آن خسارات زیادی به اموال عمومی رسانده وخونهای بیگناهان را نیز ریختند.

 

 ===================================================