در شهر چه خبر؟
دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
سهمیه بندی بنزین(3): کیلومتر کارکرد ... نظرات() 

-         یکی از راه حلهای موثر کنترل و بهینه سازی تخصیص سهمیه بندی بنزین توجه به کیلومتر کارکرد وسیله نقلیه می باشد.

-         این موضوع خصوصا برای تاکسی ها، آژانسهای خصوصی و مسافر برهای شخصی  کنترل بسیار مناسبی خواهد بود.

سهمیه تخصیصی بنزین به این وسیله ها یک سقف محدود ثابت داشته و بیش از آن بسته به کارکرد اتومبیل اضافه میشود.