در شهر چه خبر؟
شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
انتخابات ریاست جمهوری: سخنان میر حسین موسوی / شبکه یک / 880301 ساعت21:45تا22:15 ... نظرات() 

-          خلاصه/محور ها  (برداشتها ی من):

-          من پول نفت ندارم تا تبلیغات آنچنانی بکنم

-          آنچه امروز داریم مدیون خانواده شهدا، آزادگان وجانبازان است

-          دکتر خاتمی را بعنوان حامی آزادیهای مردمی می شناسم

-          در جهان وقتی سربلند و تاثیر کذار خواهیم بود  که اقتصاد قوی داشته باشیم

 

           -          امنیت اقتصادی نداریم: کارگر و کارفرما

            -          بجای شایسته سالاری سفره خواری را پرورانده ایم 

-          مردم از مشروطه نسبت به داشتن اقتصاد قوی حساس هستند

-          مردم تورم 25درصد را لمس می کنند

-          حمایت از تولید محصولات داخلی (مفهوم کنترل ویا عدم ورود کالاهای خارجی راالقا می کند)

-          حمایت از مصارف عمومی مردم / مثال مخالفت امام با افزایش قیمت سیگارهای پر مصرف و ارزان قشر پائین مردم

-          چرا وزارت رفاه خط زیر فقر را اعلام نمیکند.

-          از شهرستانهای مختلف مثال میزند: یعنی در جریان مسائل و مشکلات مردم هست

-          تورم باید کنترل شود

-          دولت قویا قانون را رعایت کند و گریز از قانون نداشته باشد

-          دولت باید برنامه ریز باشد نه اینکه سازمان برنامه ریزی را منحل کند

-          بانک ها حیاط خلوت دولت شده اند

-          مشاور رفسنجانی و خاتمی بوده ام و چند جلسه هم اوایل به احمدی نژاد مشورت داده ام

-          الویتهایمان را عوض کنیم  و به مسائل اصلی بپردازیم و نه به مسائل کم اهمیت

-          چرا پروژه های اصلی را متوقف و برای پروژه های کوچک پول وسیع خرج کرده ایم

-          اگر مشکلی در رابطه با فقر داریم از مدیریت ماست

-          منفعت همه (اغنیا، دولتمردان و..) است که به فکر مستضعفان باشیم

امیر کبیر را جزو شهدا می دانم و بوی ارادت می ورزم