در شهر چه خبر؟
شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
انتخابات ریاست جمهوری: سخنان محسن رضائی / شبکه یک / 880302/ 21:45 تا 22:15 ... نظرات() 

خلاصه/محورها (برداشتهای من)

-          در بعد سیاسی: در منطقه اول در دنیا دهم

-          در بعد اقتصادی: بیکاری، فقر، 8میلیون پرونده قضائی

-          برای شعار نیامدهایم بلکه برای شعار زدائی

-          برای همدردی هم نیامده ایم بلکه برای عملگرائی

-          تشکیل دولت ائتلافی کارآمد اولین کار نجات کشور از فقر وبیکاری است

-          سخنانم شامل سه بخش خلاصه مشکلات، راه حلها و جمعبندی است

-           

-          1- بیکاری: در روستا، جوانان و بانوان

-          مفاسد از ناحیه بیکاری است

-          فقر زدائی جانشیت فقیر زدائی خواهد شد

o        با ایجاد اشتغال

o       افزایش مهارت نیروی کار

o        افزایش سرمایه گذاری خارجی

-           

-           

-          2- گرانی: کم شدن قدرت خرید مردم

-          سال 84 تورم 12.5% و سال 87 به 25%

-          در این مدت درآمدها 2 برابر نشده است

-          سال 2007 تورم دنیا 4% ایران 18.4% و خاور میانه 10%

-          گرانی را کنترل خواهیم کرد

o       فشار دولت روی بانک مرکزی برای چاپ پول کم خواهد شد

o       فشار روی بانکها کم خواهد شد

o       شورای پول و اعتبار قوی تشکیل خواهیم داد

o       سیاست انبسلطی را جلوگیری میکنیم

-           

-          3-مشکل مسکن: در دنیا 70%بانک و 30% مردم در ایران 38% را بانک سهیم است

-          یعنی 50 برابر حقوق سالانه(50سال) برای خرید مسکن لازم است که نرم دنیا 7 تا 10 سال است

-          تسهیلات را اضافه میکنیم

-          کاهش مشکل مسکن در  مشکل رفاه، بیکاری و تورم موثر است

-          مسکن به حدود 360 صنعت وابسته است

-          با یک تیر (رفع مشکل مسکن) سه نشان میزنیم:

o       افزایش اشتغال

o       کاهش گرانی

o       تامین مسکن

-           

-          4-جهانگردی: در آمد دنیا 800میلیارد دلار / ترکیه 20 و ایران زیر یک میلیارد دلار

-          یکی دو استان را تبدیل به توریسم سلامت

o       شیوخ به ایران بیایند و سلامت پیدا کنند بجای پاریس و اروپا

-           

-          5- بازار پول را سرو سامان میدهیم:

o       سرمایه خارجی وارد میکنیم

-           

-          6- کسب و کار: محیط (مناسب) آنرا آماده میکنیم

-          بسیاری از بنگاهها از کار افتاده اند: قند / نساجی

-          بسیاری شروع به اخراج کارکنان کرده اند

o       تامین امنیت سرمایه گذاری

o       اصل و فرع سرمایه خارجی را تضمین

o       صدور مجوز در کمتر از یک ماه

-           

-          7-عدالت اجتماعی و سلامت: شعار زیاد داده شده

-          70%هزینه سلامت را خود مردم میدهند که در دنیا بالعکس است

-          هر سال 70 تا 80 هزار کشته در تصادف داریم

-          افزایش بیماریهای روانی

o       بیمه ها را عمیق و گسترده میکنیم

o       بیمه های مکمل ایجاد میکنیم

o       کیفیت خدمات درمانی را افزایش میدهیم

-           

-          8-فرهنگ: شعار داده شده است

-          فرهنگ را دولتها گاها از سر خود باز کرده اند و بعهده رهبر انداخته اند

-          فرهنگ، ارشاد، آموزش و پرورش را سیاسی میکنند

-          شیوع خرافات در کشور

-          میدان به فرهنگیان و هنرمندان و نویسندگان داده نمیشود

o       ما از همه ظرفیتهای فرهنگی رهبری، حوزه علمیه و روحانیت استفاده می کنیم

o       دولت را از دخالت در فرهنگ باز میداریم

o       میدان به فرهنگیان میدهیم

-          چرا نتوانیم انگیزه های فداکاری و جهاد را در اقتصاد وارد کنیم

-          بیرون کردن فقر و گرانی از کشور کمتر از آزاد سازی خرمشهر نیست

-          عرض ارادت به خانواده شهدا و ایثارگران

-          گشت ارشاد در مبارزه با اراذل و لاتها آری اما در فرهنگ خیر

-          فرهنگ غیر امنیتی و غیر سیاسی و ارشاد به دست فرهنگیان(غیر دولتی) و اندیشمندان

-           

-          9-بانوان: قشر کم انتظار

-          مشکلات ایفای حقوق آنها و شناسایی حقوق آنها به خودشان

-          خانه داری کمتر از بیکاری نیست

-          خانه داری یک شغل است

o       حق عائله مندی بعلاوه کمک دولت پاداش خانه داری خواهد بود

o       مشارکت بانوان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری خواهیم داشت

-           

-          10-ورزش: در مقابل باختهای در منطقه از جمله عربستان شرمنده میشویم

-          چهار رکن ورزش : پرورشی، همگانی ، قهرمانی و ...

-          پرورشی مربوط به آموزش و پرورش

o       ساعات ورزش را اضافه میکنیم

-          همگانی کمتر از 10 میلیون

o       حداقل 50 میلیون باید باشد

-          قهرمانی: 60سال تاریخ باشگاهی اما عقب افتاده ایم

o       50% باشگاهها را به آنها واگذار و 50 % را میفروشیم در صندوق برای نیازهای ورزش میگذاریم

-           

-          11-کشاورزی: خشکسالی و واردات بی رویه آسیب رسانده است

-          در خراسان صنف چغندر کار در 4 سال گذشته از 85 هزار به 26 هزار رسیدهاند

-          اکثر کارخانجات مثل برنج، چای و مرکبات تعطیل شده اند

-           

-          12- امنیت: سیاسی دفاعی متمرکز واقتصادی 9 منطقه فدرالی

-           

-          13- سیاست خارجی: تنش ما با منطقه افزایش یافته آنها را از ما ترسانده اند

o       اتحادیه و همگرایی آسیای جنوب غربی بوجود می آوریم

-          از نیاز غرب به ایران حداکثر استفاده را می کنیم بنفع منافع ملی

o       گام اول حرف تغییر اوباما و پاسخ رهبری که اگر تغییر کنید ما هم تغییر میکنیم

o        حال ما برای اجرای سیاست کلی معطل نمی مانیم

o       (دموکراتها هر وقت آمده اند جنگی درست کرده اند)

o       ما طرحی را تهیه و به آنها پیشنهاد می کنیم و آنها را آزمایش می کنیم: دست آنها چدنی است یا تغییر کرده است

-           

-          14-بحرانها: مالی جهانی ، کسری بودجه(20 هزار میلیارد تومان) ، صندوقهای تامین اجتماعی و بانکها

-           

-          15- مسائل داخلی:

o       مشکل سربازی را بصورت اجباری(حداکثر یک سال) و تلفیقی می کنیم

o       دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی را وام قرض الحسنه می دهیم

-           

-          16- برنامه عملیاتی داریم. شعار نمیدهیم. تیم قوی اجرائی و هماهنگ داریم

-          از همه ظرفیتها ی رهبری، روحانیت و اقوام ایرانی (مشارکت) استفاده می کنیم

-          از نخبگان، کارشناسان و دولتمردان استفاده می کنیم

-          دولت پاسخگو به مجلس و در مقابل قانون قلدری نمی کنیم چون خطرناک و به استبداد (منتهی می شود)

-           

-          17-اصلاحات سیاسی: دریغ از قانون جامع در مجلس یرای حقوق شهر وندی

o       قانون جامع حقوق شهر وندی و آزادیهای سیاسی(تدوین) می کنیم

-           

-          18-جوانان: فرشتگان نجات کشور

-          مشکلات غیر قابل حل نیستند در بعد سیاسی حل کردیم حال در بعد انقلاب اقتصادی و تحول فرهنگی

-          شما مشکل نیستید شما مشکل گشا هستید

-           

 


-