در شهر چه خبر؟
چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
آرامش در شهر با سه سوت ... نظرات() 

آرامش در شهر با سه سوت

 • تداوم این وضعیت مسخره و خسته کننده شده است.
 • این همه آدم اگر نگوئیم از ساعت کار خود می زنند حداقل ساعت استراحت و اوقات فراغت خود را به خیابان گردی و تجمع های بیهوده میگذرانند
 • در این میان آنان که از آشوب سود می برند نیز از فرصت استفاده می کنند
 •  
 • ما از آمریکا و غرب طلبکاریم که چندین سال با متوقف کردن فعالیت هسته ای صلح آمیز ما باید برای خسارات وارده وعقب ماندن کشور و جوانان ما از پیشرفت و تکنولوژی غرامت بپردازد.
 • حال چه کسی باید غرامت این خسارات چند روز اخیر بعد از روز انتخابات را بدهد.
 • چه کسی مسول این خسارات مادی، جانی و روانی به مردم است؟
 •  
 • آیا مشکلات مملکت تمام شده است و خوشی زیر دلمان زده؟ گرانی، بیکاری، اقتصاد همه چیز روبراه است.
 • آیا جوانان بجای تلاش برای ادامه سازندگی ایران باید خیابانگردی کنند؟ چرا چون آقای X  یا  Yرئیس جمهور نشده است...
 •  
 • چه کسی باید جلو این مضحکه را بگیرد.
 •  
 • آیا آقای X  همه مشکلات را حل می کند
 • آقایان لطفا خود خواهی را کنار بگذارید. آقای Z ، Y ،X ، W
 •  
 • بنظرم اصلی ترین و در عین حال آسان ترین و سریعترین راه سردمداران این هیاهو هستند.
 • اگر همین امشب هر 4 کاندیدا در تلویزیون ظاهر شوند و به مردم بگویند ما با هم دعوا و پدر کشتگی نداریم. اگر اختلافی هست با یکدیگر و با قانون آنرا حل می کنیم.
 • وبگویند هیچ تجمعی خواست ما نیست چون مشتی اراذل و اوباش بهر حال سوء استفاده می کنند  و نتیجه اش خون بیگناهان است که بزمین ریخته می شود و خسارات مادی و جو نا امنی برای زن و بچه مردم
 •  و البته قهقه امثال نتانیاهو و چنی و دنباله رو هاشان
 •  
 • اصلا بگویند خود هواداران جلوی هر کس که باعث اغتشاش، شلوغی و تجمع بیهوده و بیمعنی می شود را بگیرند.
 • ......
 • آقایانZ ، Y ،X ، W لطفا بازی را تمام کنید!
 • بازی را که با سه سوت آغاز کردید با یک سوت می توانید تمام کنید.
 • بس است دیگر! ملت کار و زندگی دارند!!!!
 • بجای این جنگ و دعوایی که به جان ملت انداخته اید با هم متحد و کاری برای مملکت انجام دهید

نگذارید بگوییم : "مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان!"..........................