در شهر چه خبر؟
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
انتخابات دهم و عشق خدمتگذاری ... نظرات() 
  • دنیا از کار ما حیران است که چقدر عشق و انگیزه خدمتگذاری به مردم در ما لبریز است
  • انتخابات دهم و حوادث بعد از آن گویای لبریزی عشق و حتی لب سوزی آنست
  • آقایان تشنه خدمت به ملت با قدرت همدیگر را کنار می زنند و هر یک خود را لایق خدمت بهتر و بیشتر به ملت میدانند.
  •  حتی اگر این تشنگی خدمت به نابودی ملت منجر شود هم کوتاه نمی آیند
  • بگذریم از آنها که در خانه نشسته و قهر کرده اند که چرا ملت نمیگذارد به آنها خدمت کنند و می گویند اگر دستم به این ملت برسد.
  • آنقدر این شور و شعف زیاد است که خارجی ها هم سر ذوق آمده اند که به ما کمک کنند
  • اصلا این 5 یا 6 + 1 همه به کلاسشان بر خورده که چرا آنها این گوی خدمت به ملت ایران را نربایند. از این رو سریعا تصمیم گرفتند بطور همه جانبه در این خدمتگذاری سهمی داشته باشند.
  • خدا پدر شاغلام را بیامرزد که می گفت ما اگر نخواهیم کسی به ما خدمت کند چه کسی را باید ببینیم یا در کدام سازمان بین المللی اعلام کنیم.
  • نمیدانیم مواظب خدمتگذاران در صحنه باشیم یا بیرون صحنه
  • خواهش می کنم یکی جلو این خدمتگذاران را بگیرد مردیم از خوشی