در شهر چه خبر؟
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
مش رجب - انتخابات - میرحسین ! ... نظرات() 

مش رجب - انتخابات -  میرحسین !

 • مش رجب از شهرستان آمده بود برای عمل تومور مغزی خانمش.
 • روز اول از ترمینال مستقیم به مطب دکترش نزدیک میدان فاطمی رفته بود. یکشنبه 24 خرداد!
 • شب که آمد خانه ما حسابی شوکه بود سرش را هم باند پیچی کرده بود.
 • با ناراحتی تعریف می کرد:
  • نزدیک میدان که رسیدم چند تا آدم غول پیکر حمله کردند به سرباز نیروی انتظامی که راه را بسته بود و خودش را با سپرش بلند کردند پرت کردند آنطرف
  • از موانع رد شدند و پیشروی کردند که نیرو های بسیج رسیدند و جنگ مغلوبه شد.
  • حمله کننده ها عقب نشینی کردند اما از دور سنگفرشهای تازه پیاده رو را از جا می کندند و به سمت بسیج پرت می کردند
 • وسط این معرکه مش رجب که می خواست از خیابان رد شود سنگی به سرش خورده بود و کشیده بودنش کنار – اورژانس – پانسمان و حالا منزل ما بود
 • چند روز بعد بالاخره ویزیتهای خانمش تمام شد – وقت عمل گرفت – عمل هم بسلامتی چهار شنبه 27 خرداد انجام شد.
 • خانمش خیلی درد داشت و خودش هم با زخم روی سرش یکی دو شب همراه بیمار بود. توی این مشکلات طرفدارهای میرحسین هم شبها که موقع استراحتش بود ساعت 10 شروع به الله اکبر می کردند. هم خانمش و هم خودش حسابی کلافه شده بودند.
 • یکی دوبار به آنها گفته بود چه خبرتانه ساکت باشید این موقع شب.
 • آنها هم بخیال اینکه مش رجب طرفدار احمدی نژاده سوژه پیدا کرده بودند و بدتر زیر پنجره اتاق مش رجب جمع میشدند و میر حسین یا حسین راه انداخته بودند
 • تا مش رجب میرفت بیرون فرار می کردند و هو!
 • .......................
 • از اینجا بود که مش رجب نقشه انتقام کشید: میگفت میدونم با اینا چکار کنم.
 • ......................
 • منزل ما که آمد شب اول ساعت 10 رفت بیرون و توی محل گشتی زد و اونایی که حالا دیگه از توی خیابونا روی پشت بام ها چراغ خاموش الله اکبر موسوی ... می گفتند را شناسایی کرده بود.
 • ............
 • حالا شبها ساعت رو کوک می کنه 2و نیم بامداد. مثل آدمی که نذر داره میره زیر پنجره اونایی که شناسایی کرده و با صدای نخراشیده اش همینطور یک نفس داد می زنه میرحسین یا حسین
 • طرفدارهای میر حسینم عاصی شدند. تا بیدار می شند و میان بیرون مش رجب غیبش زده رفته خونه بعدی ........تا میر حسین دیگر یک یا حسین دیگر! ........
 • دیگر هر چه ایشان را نصیحت هم می کنیم دست از این کار بر نمیدارد. خیلی شاکیه یعنی دیگه قاطیه
 • امشب وقتی شنید اخبار می گه پرز و باراک و سارکوزی،  بروان، اوباما و مرکل هم طرفداری کردن آنقدر ناراحت بود که فکر کنم اونا روهم  گذاشت توی لیست سیاه.
 • بنظرم اگه پاش به تل آویو، واشنگتن، لوس آنجلس یا لندن و پاریس و برلن هم برسه نصف شب در خونه آقایونم الله اکبر و یا حسین میر حسین بگه!!!
 • ...............
 • خدا انشاالله همه را شفای عاجل بده. والسلام. شب خوش