در شهر چه خبر؟
جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
شیطان در انتخابات! ... نظرات() 

=================================================

       شیطان در انتخابات

       در نماز جماعت بعضی از اهل سنت که شرکت کنید متوجه میشوید  دقت می کنند و اصرار دارند که پاهایشان به یکدیگر بچسبد و شانه ها نیز اتصال داشته باشد.

       دلیل آنرا که می پرسی اشاره می کنند در صفوف نماز و بین مسلمین خللی و راهی نباشد که شیطان در آنجا مجال حضور و ظهور یابد.

       اگر از بحث و مناقشه در باره دلایل فقهی و دینی این عمل بگذریم و دراینجا فقط آنرا بعنوان یک کار نمادین و سمبلی از اتحاد و پیوستگی یک گروه نگاه کنیم می توانیم بررسی کنیم:

       در انتخابات چه کسی در صفوف یکدست منافع ملی این موضوع را رعایت نکرد یعنی از دیگران جدا ایستاد و محلی برای حضور شیاطین یا شیطانک هایی چون بی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز، نتانیاهو، براون و...باز گذاشت

ω       تاثیر این جدایی قبل از انتخابات شاید خیلی به چشم نمی آمد و یا اهمیتش برای منافع ملی کمتر بود.

ω       اما بعد از نتیجه انتخابات و ادامه مناقشات که شیاطین به وضوح خود را نشان دادند باید همه کاندیداها ببینند هر یک چقدر این فاصله را پر کردند.

ω       فاصله ای که شیاطین با نفوذ در آن خسارات زیادی به اموال عمومی رسانده وخونهای بیگناهان را نیز ریختند.

 

 ===================================================