در شهر چه خبر؟
دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
نماز جمعه آقای رفسنجانی 26 تیر 88 ... نظرات() 

*      در نماز جمعه 26 تیرشرکت کردم و در در محل زمین چمن سابق دانشگاه تهران افتخارحضور داشتم.

*      جزئیات بسیاری (بیشتر زیبا و کمترزشت ) را مشاهده کردم که در بخش دوم به بعضی از آنها اشاره میکنم.

*      در مجموع دریافت کلی و برآیند کلیه جزئیات بنظر من بسیار روشن و امید بخش است و در بخش اول میآید

 

 

*      ............................................................................

*      بخش اول: نگاه  از بیرون - کلیات

*      تحلیل و تشخیص عامه مردم از منافع ملی  روشنتر از بسیاری از زعما و روسای قوم می باشد.

*      خواستهای اصلی عموم مردم واضح، ساده و مشترک است :

§          رفع معضلات کشور و ارتقا جایگاه کشور از نظر توسعه

·        کاهش تورم، پویایی اقتصاد، بیکاری،  مسکن، ازدواج

·         تساوی در برابر قانون

·        اصلاح قوانین در صورت لزوم

·        توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی

§         استفاده از همه ظرفیتها و منابع انسانی و مادی

§         عدم برخورد گروهی و جناحی و استفاده سیاسی از مباحث بالا

*      متاسفانه عامل اصلی اختلافات و مشکلات در سطح روسا و مدیران و سران جناحها است:

§         بعبارت دیگر اختلافات اخیر نشان داد در تربیت تعداد کافی مدیران ارشد که ظرفیت و درک مناسب با مسولیت خود از منافع ملی و اغماض از منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و جناحی داشته باشند کمبود داشته ایم. آنانی که در شرایط دشوار و پیچیده نیز بتوانند منافع ملت را بروشنی تشخیص دهند و با شجاعت، متانت و ذکاوت دنبال کنند حتی اگربر خلاف نظرات شخصی آنان باشد.

·        لازمست گاه که غرور آقایان را میگیرد و در تشخیص منافع ملی اشتباه می کنند جمله امام خمینی یاد کلیه مقامات  بیاید   شما کسی نبودید شما را ملت به این مقام رساند-

§          

§         سرعت در درک شرایط و سرعت در اقدام بموقع برای منافع ملی از موارد ضروری است

·        در مسائل اخیر بعضیها هنوز مسئله را حل نکرده اند و بعضی ها بسیار با تاخیر و لنگان لنگان منافع ملی را کم و بیش تشخیص داده اند و میخواهند اقدام به تصمیم گیری و عمل نمایند!

o       نوشدارو برای سهراب!

*       

*      }}}}}}}}}}} ...... جمله امام خمینی در نوشیدن جام زهر که نشان از توجه به منافع ملی دارد اگر برای داعیه داران تنشهای فعلی بصورت طنز بخواهیم بیان کنیم:

·        این آقایان برای منافع ملت از نوشیدن شربتی که کمی شکرش کمتر باشد یا تگری هم نباشد ابا دارند!.........{{{{{{{{{{{

*      انتخابات دهم برای ایرانیان دانشگاهی بود و هست

§         می تواند بدور از تفکرات حزبی و جناحی مورد مطالعه، تحقیق و استفاده در زمینه های علوم اجتماعی، سیاسی، هنر، سینما، ادبیات، طنز قرار گیرد و نتایج ارزشمندی ارائه شود.

*       

 

*      ...........................................................................

*      بخش دوم: نگاه از درون   جزئیات

 

*       

*      (+) شور و شوق حضور مردم صرفنظر از هر گروه و سلیقه قبل از برگزاری=

·        بی ریایی، نفسهای گرم، سر زندگی، سادگی و شوخ طبعی

*      (+) صبر، حوصله، وقار و متانت اکثریت مردم عادی از هر جناح و سلیقه

·        حتی میتواند درسی برای زعما و سران گروههایشان باشد

 

*      (+) حضور و آمادگی نیروهای امنیتی

*      (+) سخنرانی 80 درصد قابل قبول خطیب قبل از نماز و خطیب اصلی (هاشمی رفسنجانی)

§         اشاره هر دو سخنران به جایگاه 30 ساله، ارزشمند نماز جمعه و حفظ اصالت فراجناحی بودن آن و امکان حضور همه اقشار.

§         تاکید/اشاره آقای هاشمی بر

·        پیروی از قانون

·        اگر ایرادی به خود قانون پیدا شد پذیرفتن قانون و اقدام برای اصلاح قوانین از راههای قانونی

·        صبر و همکاری حضرت علی(ع) در دوران خلفای اول تا سوم

·        ادامه فضای بحث گروهها خصوصا در صدا و سیما و ارائه بحثها، نظرات و تحلیلهای منطقی و بدور از هیجان زدگی و رفتارهای افراطی و احساسی

·     آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی

 

                                             »»»»»»»»»»»»»»

 

       (-) رفتارهای خس و خاشاک گونه، بی ادبانه و بعضا مشکوک اندک طرفداران افراطی هر دو گروه (احمدی-موسوی)

§         خیلی کمتر قبل از سخنرانیها ونماز

§         در حین سخنرانی هاشمی(خطبه ها)

§          بیشتر از آن بعد از خطبه ها (قبل از نماز)

§          و باز بیشتر بعد از اتمام نماز هنگام ترک دانشگاه در خیابانهای اطراف

 

       (-) نکته هایی بحث انگیز در سخنرانی قبل از نماز و سخنرانی اصلی که نظرات شخصی و گروهی  بر منافع ملی و فرا جناحی غلبه داشت و جای ابهامی برای مردم باقی میگذاشت. شاید بعضی ار آنها را نیز بتوان خودخواهانه تعبیر کرد.

§         (آقای ....)

·        طولانی بودن سخنرانی و مطرح کردن موضوعاتی که شاید در فرصتی دیگر نیز میشد گفت.

·        توجه به اشخاص و سلیقه هایی که شاید برای اولین بار در نماز جمعه حضور می یافتند و پرهیز از بکار بردن لغاتی که بهر دلیلی ذهنیت  وسابقه خوب و روشنی در افکار آنها ندارد. ایشان می توانست با تعمق و کار بیشتر قبلی  مطالب مناسب و پر اثرتری آماده و ارائه کند.

·         

§         (آقای هاشمی رفسنجانی)

·        استفاده و اشاره ضمنی به کلمات خاص و تحریک کننده ای  مثل "بحران"

 

·        اینکه امیدوارم این سخنرانی آغازی بر برون رفت از این مسئله و مشکل باشد(خیلی روشن است که کارهایی که تاکنون توسط هر شخص یا گروهی انجام شده نادیده یل بی اثر و بی ارزش تلقی  می شود).

 

·        در مورد دلجویی از حادثه دیدگان لازم بود اشاره ای فراجناحی میشد

 

     o       به نیروهای انتظامی، بسیج، کسبه، مردم عادی و جناح دیگر نیز که جزو حادثه دیدگانند.

 ·      جدا نکردن اغتشاش گران و غارتگران اموال عمومی از زندانیان صرفا سیاسی - عقیدتی

·        عدم اشاره و حمایتی ساده و روشن از مواضع رهبری در 29 خرداد که می توانست در راستای تایید یکپارچگی مسولین و تاکید بر آرامش سیاسی باشد.

o       توجه کنیم که آیت الله طالقانی اولین امام جمعه بعد از انقلاب علی رغم محبوبیت فراوانی که بین همه جناحهای داخلی و حتی گروههای خارجی داشت وقتی حس کرد ابهام در مواضع می تواند مورد سوء استفاده و اختلاف افکنی شود در یکی از خطبه ها خیلی صریح حمایت قاطع خود را از رهبری امام خمینی  اعلام داشت. ایشان هم میتوانست مثل بعضی از مراجع آن موقع مخالفت نماید و یا سیاسی کاری کرده و مبهم حرف بزند. بنظر من این حرکت، درک درست ایشان از منافع ملی بود که درسی است برای همه.

o       تاریخ ایران اینگونه بزرگان کم ندارد که براحتی از منافع شخصی و گروهی بخاطر منافع ملت چشم پوشی کرده ان.

o        آیا امیر کبیر با درایت، مدیریت، محبوبیت و قدرتی که داشت نمیتوانست در مقابل ناصرالدین شاه بایستد و یا حداقل مانع کشته شدن خود شود؟ اما شاید با تشخیص وی از اوضاع و احوال کشور در آن زمان به این نتیجه رسید که در انتها نیز با آرامش و متانت جان خود نثار ملت نماید.