در شهر چه خبر؟
جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
اشتباه مشترک انتخاباتی رقبای احمدی نژاد ... نظرات() 

     اشتباه مشترک رقیبان احمدی نژاد

     ........................

      یکی از نقاط مشترک تبلیغات انتخاباتی رقبای احمدی نژاد ( موسوی – کروبی – رضائی )آن بود که هر سه نفر اظهار و تاکید داشتند که در صورت ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد کشور با خطربسیار بزرگی مواجه است.

      .......

      این عنوان در قالب کلمات و جملات مختلف از سوی هر سه رقیب احمدی نژاد اظهار، اعلام و تاکید شد. تعابیری مثل:

ý     بحران

ý     سقوط

ý     خطرناک

ý     فلج

ý     ....

      اصلا عنوان می شد که این احساس خطر برای آینده کشور دلیل حضور ما (رقبای احمدی نژاد) در انتخابات هست تا کشور را نجات دهیم و اصلاحات اساسی و بنیادی در سیاست و اقتصاد و ... انجام دهیم. یعنی روشها را کلا عوض یا زیر و رو کنیم. یعنی انقلاب.

      ==========

      در اینجا به اصل موضوع که خطرات عنوان شده درست یا غلط هستند و یا شدت و غلظت آن بهمان غلیظی بود یا نه  کاری نداریم. موضوع مورد توجه و بحث ما تنها بررسی روش انتخاباتی فوق است

                ..................

      آیا این روش درستی برای تبلیغات بود؟ آیا این روش به افزایش آرا کمک میکرد؟

      البته حتما آقایان موسوی ، رضائی و کروبی به درست بودن و جواب دادن این روش اعتقاد داشتند.

      اما بگذارید از زاویه یا لایه دیگری به قضیه نگاه کنیم.

ý     اینکه در صورت ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد وضعیت کشور حتما با بحران ، سقوط و شرایط خطرناک  و غیر قابل جبران روبرو می شود به یک معنی یعنی هیچ نهاد دیگری قادر به تغییر این روند سقوط کشور نیست.

À      حتی نهاد های اصلی کشور مثل مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان

À      و حتی رهبری کشور نیز قادر به جلوگیری از این سقوط نیست

À       

ý     این یعنی احمدی نژاد "دیکتاتور مطلق" است و هیچ تنابنده ای در مملکت جلودار او نخواهد بود الا وقتی مردم یکی از آقایان موسوی ؛ رضائی یا کروبی را انتخاب نمایند.

      .............................

      اما آیا احمدی نژاد در حد و قواره چنین دیکتاتوری بود؟ آیا نهادهای مختلف جلو دار او نبودند؟

      برای ینکه چرا هیچکس جلودار او نیست میتواند این مطلب عنوان شود که همه نهادهای فوق هم با این دیکتاتوری موافقند و حتی از آن حمایت میکنند و ملت هم در این مدت نشسته و تماشا میکند ودر حال حاضر هم تنها راه نجات ملت دست بدامان یکی از آقایان رضائی ، موسوی یا کروبی شدن برای رئیس جمهور شدن است.

      ...........

      اما آیا عموم مردم هم چنین عملکردی به این شدت و حدت از احمدی نژاد و چنین سستی و ضعفی از کلیه نهادهای اساسی کشور در این مدت دیده بودند. آیا ملت خود را فلج شده می دید که فقط باید موسوی, رضائی و کروبی او را نجات دهد

      .........................

      .....................

      نویسنده در مطالب بالا اعتقاد دارد این روشها درست نبود و در صورت انتخاب روشهای مناسبتر شانس برنده شدن رقبا بیشتر می شد.

      اینکه چرا علیرغم مشاوران متعددی که آقایان برای خود داشتند ناکارآمدی چنین روشهایی به آنان گوشزد نشد و تعدیل و تصحیح لازم در آن صورت نگرفت شاید این باشد که ما مشاورانی را انتخاب میکنیم تا حدود زیادی موافق فکر ما باشند. آنها  نیزبیشتر بر تبلیغات تمرکز می کنند تا کار تخصصی شناخت واقعیتها.

      شناخت واقعیت موجود برای تصمیم گیری صحیح و اقدام و عمل مناسب است.

     مشاوران سینمایی در تبلیغات ریاست جمهوری کافی نیستند همینطور که مشاوران سیاسی هم حزبی به تنهایی کفایت نمیکنند.  مشاوره در انتخابات ریاست جمهوری تخصصی اجتماعی – سیاسی اما بیطرف است. همانند دکتری که گرچه خود علائق سیاسی و گروهی دارد اما در تشخیص واقعیت و بیماری با تخصص خود نگاه می کند

      #################################

      ..