در شهر چه خبر؟
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
آقازاده ها بدون بند ناف چقدر وزن دارند؟ ... نظرات() 

 

 

 

 

آقازاده ها بند ناف خود را از آقا قطع کنند و خود را در ترازو وزن کنند

*      آنچه دارند را جمع کنند، بشمارند و وزن کنند:

*      مدا رک علمی

*      تجا رب تخصصی

*      مدا رج حوزوی

*      مراحل عرفانی

*      ......

*      البته کلا بدون بند ناف به "آقا"

*      ...................

*      حال آقازاده ها می توانند وزن و نمره خود را با جایگاه خود در جامعه مقایسه کنند

*      برای منصبی که به آن تکیه زده اند ببینند چه چیزی از همترازان خود با همان نمره و وزن، بیشتر دارند

*      ........................

*      آقازاده ای روحانی است تازه درس خارج می رود و حال بجای پدرش امام جماعت مسجد شده است

*      آقازاده ای مدیری در اداره، سازمان دولتی ، نیمه دو.لتی یا خصوصی است

*      آقازاده ای برای مصاحبه های تلویزیونی و برنامه های اجتماعی دعوت می شود

*      آقازاده ای نظرات خود را برای موضوعات بعضا در سطح ملی و استراتژیک در وسائل ارتباط جمعی اعلام می کند و بطور گسترده منتشر می شود. گاهی مورد استناد مقامات و مسولینی قرار می گیرد و بعنوان معیار و مصداق ارزیابی کاری بکار گرفته می شود

*      ............. آیا همتراز ایشان برای این سمتها و مناصب چند نفر دیگر هستند؟

*      ...آیا چه مزیتی بر هم مرتبه های خود در جامعه دارند؟

*       

*      ...................

*      کدامیک از "آقا" ها را در تاریخ ما امروز فقط بعلت "آقا یشان" میشناسیم و ماندگارند

*      بزبان دیگر بگویم: در طول تاریخ کدام و چند نفر از بزرگان علمی، ادبی، هنری، سیاسی، نظامی، شعرا و غیره مقام و منزلت خود را از نسبت با "آقا"، پدر، مادر و بستگان خود گرفته اند.

*      بعنوان مثال از کوچک و بزرگ و قدیم و جدید: بزرگمهر حکیم، سعدی، حافظ، مولوی، نیما یوشیج، امیرکبیر، مدرس، مصدق، کاشانی، بوعلی سینا، فارابی، علامه طباطبائی، پروین اعتصامی، علامه جعفری، شهریار، رجائی، حسابی،  باهنر، مشایخی، مطهری، نصیریان، هشترودی،  بهشتی و  هر بزرگ دیگر در هر سطح و مرتبتی که می توان مثال زد.

*      کدامیک نام و نشان خود را از آقا زادگی خود دارند.

*      ...................

*      وباز برگردیم به مثالهای ساده تر: آیا قهرمانان کنکور بخاطر آقازادگیشان نفر اول شده اند.

*      آیا غلامرضا تختی، حسین رضازاده، هادی ساعی و و و .... بخاطر آقازادگیشان محبوبند؟!!

*      ..........................................

*      آقا زاده ها ممکن است بخاطر آقایشان مورد محبت باشند اما در تقسیم مقام و منصب نیز این محبت بدون وزن و مرتبت آنها جایگاهی دارد؟

*      آیا می توان از تجربیات فرزند رضا زاده در دسته سنگین وزنه برداری استفاده کرد؟

*      آیا می توان شیوه بازی تیم ملی را از فرزند دائی سوال کرد؟

 

*  

 

 

 

 

    ................

*      آیا می توان ......؟

*      .....................

*      رسانه ها مهمترین مسولیت را در مورد وزن، ارزش و جایگاه حقیقی آقازاده ها بدون بند ناف به جامعه را دارند

.......................................

 

.................................................................................................................................................