در شهر چه خبر؟
چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
رادیو فردا ... نظرات() 

 

خسته از سر کار برمی گردم و توی ماشین می نشینم. راننده رادیو فردا را گرفته است و گوش من هم مجبور است بشنود. اینکه میگویم "مجبور است" نه بخاطر اینکه روشن بودن آن خیلی برایم مهم است. فقط خسته ام و می خواهم تا رسیدن به خانه افکارم کمی عوض شود و خستگی سر کار را به خانه نبرم. اینجور وقتها گاهی از پنجره به بیرون نگاه میکنم و می گویم تهران هم زیباست اگر...... و یا همین طوری به ماشینها و مردم و ساختمانها و خلاصه همه چیز نگاه می کنم.

خب حالا صدا آنقدر بلند است که نمیگذارد:

  1. سوال امروز! جواب دهید: آیا ایران باید در امور عراق دخالت کند؟!! کمی از نحوه سوال کردن تعجب می کنم. اینطور القا می شود که ایران در حال حاضر دخالت می کند. تعجب می کنم که ظاهرا بعض ها هم جواب می دهندو اظهار نظر میکنند!...... بگذریم  بیرون را نگاه میکنم
  2. اخبار: در گزارش سازمان نمیدانم چی ایران پس از چین مقام اول  را در تعداد اعدام ها کسب کرد. باز هم تعجب می کنم. میگویم اگر هم خبر را بدون چون وچرا قبول کنم ولی چرا نمیگوید دوم شد! آیا اگر مثلا یک مقام قهرمانی در ورزش یا المپیاد یا شبیه آن هم بود باز می گفت مقام اول پس از فلان کشور؟ یا اصلا اینگونه خبر ها را میخواند!....... بیرون را نگاه میکنم

 

 

ظاهرا برای تبلیغات خود نکات ساده را هم بکار نمی برند. مثلا چند خبر مثبت و لابلایش اخباری از این دست! بگذریم رادیو خودمان هم گاهی مشکلات به شکل دیگری دارد:

یادم می آید خبرنگاری می خواست از وزیر نیرو یا یکی از مدیران آن انتقاد کند و حرفها و قولهای او را در باره نیروگاهها یکی یکی می شمرد: ایشان در تاریخ فلان قول داد

    • نیروگاه الف با ظرفیت X مگابایت! افتتاح می شود.

    • در تاریخ فلان نیروگاه ب با ظرفیت Y مگا بایت!!

    • در تاریخ ................................... مگا بایت!!!

    • ..................................

بار اول فکر کردم اشتباه شنیده ام! بار دوم گفتم تپق زد

!! بار سوم تعجب کردم!!! بار چهارم، پنجم و...

با اینکه پشت فرمان بودم موبایل را برداشتم و شماره رادیو جوان را از 118 گرفتم.

گفت پیغام بگذارید.

پیغام گذاشتم

 آخه آقا خجالت بکشید کسی که فرق مگابایت که واحدظرفیت حافظه یا هارد دیسک کامپیوتر است را با مگاوات که واحد انرژی است نمیداند چطور میگذارید در این باره صحبت کند. آخه مرد حسابی اینطوری اگر انتقادت هم درست باشد دیگر اعصابی برای شنونده نمیگذاری که بهت اعتماد کند!

 

چرا مگر اینکه شنونده هم مثل خودتان باشد!!!!