در شهر چه خبر؟
جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
چاه و دریا ... نظرات() 

می گفت:

     ما از چاه آب می خوریم دریا حسودی می کند!

گفتم:

     والله چه عرض کنم. حالا کدوم چاه بوده؟ کدوم دریا؟

گفت:

           ها پس خیلی زرنگی یا فکر می کنی زرنگی!

گفتم: حالا دیگه.

 یه علتش شاید اینه که آب دریا شوره اما چاه از اون   چاههای آب شیرینه!

اما از هول شیرینی بپا نیفتی تو چاه

 ----------------------------

داشتم گرم صحبت و بحث میشدم که یهو یادم افتاد و گفتم: خ عمو/عمه خودت بهتر باس بدونی که.

چون تو هم چاهش رو میشناسی هم دریاشو!!!