آسانسور هوشمند

-         موزیک آسانسور طوری برنامه ریزی شده که با هر توقف در هر طبقه عوض می شود.

-        

 

-         در آسانسور را باز میکنم و سوار می شوم. دختر خانمی با آرایش کامل و مهیج داخل آسانسور است. بوی تند ادوکلن همه جا را پر کرده است. آهنگی شاد، با ناز و کرشمه پخش میشود. ظاهرا همه چیز باهم هماهنگ است.

-        

 

-         یکی دوطبقه بعد آسانسور می ایستد. آهنگ قطع می شود. در باز می شود. مردی میانسال با ریش پر و سیاه قشنگی وارد می شود. تسبیح دانه درشتی هم در دست دارد. سلام بلند و گرمی می کند.

-        

 

-         درب آسانسور بسته می شود و راه می افتد. موزیک بعدی که آهنگ بدون صدای یکی از نوحه های معروف است پخش می شود.

-        

 

-         واقعا که آسانسور هوشمند است!

/ 0 نظر / 8 بازدید