اصطلاحات سیاسی با دو گاو!

 

 

آپارتاید

دو گاو دارید، شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید

آنارشیسم

دو گاو دارید، گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند

ایده آلیسم

دو گاو دارید، ازدواج می کنید. همسر شما آنها را می دوشد

بوروکراسی

دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 17 فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید آنها را بدوشید

پلورالیسم

دو گاو دارید نر و ماده ، از هر کدام شیر بدوشید فرقی نمی کند

دموکراسی مطلق

دو گاو دارید، از همسایه ها رای می گیرید آنها را بدوشید یا نه

دولت مرفه

دو گاو دارید، آنها را می دوشید بعد شیرشان را به خودششان می دهید تا بنوشند

رئالیسم

دو گاو دارید، ازدواج می کنید اما هنوز خودتان آنها را می دوشید

سادیسم

دو گاو دارید، به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را داخل ظرف شیرها می اندازید

سازمان ملل

دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند، آمریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می کنند، نیوزلند رای ممتنع می دهد

سکولاریسم

دو گاو دارید، گاوها را فقط به حرف دولت بدوشید

سوسیالیسم

دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید، یکی را به همسایه خود می دهید

فاشیسم

دو گاو دارید، شیر را به دولت می دهید، دولت آنرا به شما می فروشد

فمینیسم

دو گاو دارید، حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید

کاپیتالیسم

دو گاو دارید، هر دو آنها را می دوشید، شیر ها را بر زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند

کمونیسم

دو گاو دارید، دولت هر دو آنها را میگیردتا شما و همسایهتان را در شیرش شریک کند

نازیسم

دو گاو دارید، دولت بسوی شما تیراندازی میکند و هر دو گاو را میگیرد

مرجع: روزنامه شرق، 890713

چنانچه اصطلاح خاص دیگری در نظر دارید و با دو گاو نمیتوانید آنرا شرح دهید برای  مشاوره تماس بگیرید!


/ 0 نظر / 39 بازدید