مدیریت ژاپنی: کدامیک؟

-         یکی از کارخانه های معروف ژاپنی که به مشتری مداری بسیار اهمیت میدهد با شکایت یکی از مشتریان خود روبرو می شود.

-         یکی از تولیدات این کارخانه صابون بهداشتی است و مشتری میگوید وقتی بسته های صابون را از فروشگاه خریده و به خانه برده است موقع استفاده متوجه شده است که داخل بعضی از آنها خالی است. یعنی فقط جعبه و جلد مقوایی صابون را در یافت کرده است.

-         مدیر کارخانه دو نفر از بخش کنترل کارخانه را احضار کرده و از آنها میخواهد بسیار سریع فکر چاره ای برای جلوگیری از این اشتباه در خط تولید بیندیشند. ضمنا از بخش روابط عمومی هم میخواهد هرچه سریعتر به دلجویی از مشتری مورد نظر بپردازند

- راه حل های دو مدیر بشرح ذیل است:

§         بلافاصله دستور خرید یک دوربین وسی تی اسکنر بسیار مدرن و البته گرانقیمت را داده تا  آنرا در مسیر نهایی خط تولید قرار دهند. کارگری هم مامور کنترل قوطی های صابون از مونیتور مربوطه می شود. در صورت مشاهده هر قوطی خالی وظیفه دارد آنرا از خط تولید خارج سازد.

§         باتوجه به وزن قوطی خالی صابون و وزن قوطی پر صابون بلافاصله دستور خرید یک پنکه با دور مناسب را داده و آنرا در مسیر نهایی خط تولید قرار دهند. سرعت پنکه طوری تنظیم میشود که چنانچه قوطی خالی باشد، باد پنکه قوطی را از خط تولید به بیرون پرتاب و خارج می کند. کار سیستم ساده و هزینه آن بسیار ناچیز است

        .............................

         

این روزها که بعضی ها شیفته مدیریت ژاپنی هستند باید مواظب بود تا مدیریت درست ژاپنی انتخاب و مناسب شرایط ما بومی شود. ضمن اینکه امروزه اصول علمی مدیریت از تجارب مدیران مختلف بین المللی تاثیر پذیر است و وابسته کردن بدون نقد آن به ژاپن یا هر کشور دیگری معنای چندانی ندارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید