شستشوی درخت

  شستشوی درخت

 

       شستشوی درخت

       روی پشت بام ساختمان چهار طبقه ایستاده و شیلنگ آب را از آن بالا روی درخت گرفته بود.

       درخت بلند جلوی در خانه شان کنار خیابان بود.

§        خیابان اصلی نه ولی نه چندان هم فرعی

·        محل عبور و مرور ماشین و مردم

       درخت را بدقت میشست و غسل می داد. فقط شامپو و صابون کم داشت.

       دروغ چرا درخت تنومند و بلند اما بی زبان هم بدش نمی آمد شاید هم حال می کرد.

        

       ........................

       اول راهم را کج کردم آنطرف خیابان رفتم که خیس نشوم

       بعد نگاهی بهش کردم مانده بودم چیزی بگم یا نه

       دو احتمال دادم

§        اول اینکه بگه بی خیال بابا، حق شهروندی دارم پولشو میدم و شاید هم بگه بتوچه

·        یه وقت هم دیدی داغ کرد و  از آن بالا سر شلنگ را روی من گرفت. بالاخره حالا که سر شیلنگ دست ایشون است باید هواشو داشت!

§        دوم اینکه اصلا حواسش به جر و بحث با من گرم بشه خدای نکرده از آن بالا بیفته پائین

o       ....................................

o       در حین احتمالات از آنجا گذشتم. این هم از مزایای علم احتمالات است که در حین احتمالات مشکلات را رد می کنی حالا حل نشد که نشد

o       ================

o       نمیدانم ظاهرا 110 در این موارد هم می تواند کمک کند.

o       وقتی کسی زنگ بزند که آقا من ماست مایه کردم نبسته تقصیر شیر فروشه آیا برای غسل درخت نمی شود زنگ زد.

o       .......................................

 

 

 

       

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید