پناهندگی یا مهاجرت

Z      پناهندگی یا اقامت بشکل مهاجرت

Z      بنظرم اینکه انسان تصمیم بگیرد در کشور دیگری زندگی کند عیبی ندارد. گاهی وقتها هم حسن است

Z      اما پناهندگی با مهاجرت چه فرقی دارد: اولی بیشتر کار آدمهای ضعیف است و دومی کار اشخاصی است که از خود توانایی لازم را دارند تا کشور مقصد آنها را انتخاب کند ومجوز دهد. حال چه توانایی های فنی، هنری، تجربی، ادبی، اقتصادی یا غیره.

Z      پناهندگی کار آدمهایی است که نمره ضعیفی در این توانایی ها دارند و ناچار از سوبسیدها و رانتهای سیاسی کشور های غربی استفاده کرده و این بنظرم ابتدا توهین به خودشان و سپس توهین به وطنشان است. بنظرم این کم شخصیتی پناهنده برای  کشور مبدا هم روشن است ولی بدلایل منافع سیاسی خود از آن استقبال میکنند. البته پس از استفاده لازم معلوم نیست چه رفتاری با پناهنده داشته باشند.

Z      ....................................

Z      هر انسانی آزاد است محل زندگی خود را خود انتخاب کند.

Z      هر جا که راحتتر است و موافقت بیشتری با طبع و سلیقه های او دارد.

Z      زندگی در کشورهای دیگر چنانچه آگاهانه انتخاب شده باشد و دور نگری های لازم دیده شده باشد گاهی بسیار سازنده برای شخص است.

Z      بهر حال خارج هم مدینه فاضله نیست و زندگی در آنجا برای هر سلیقه ای مشکلات خودش را نیز خواهد داشت.

Z      اما اینکه از ابتدا شخص آگاهانه این مشکلات را ببیند و محاسن و مزایای آنرا نیز محاسبه کند و نهایتا زندگی در کشور بیگانه را بنفع خود ببیند و انتخاب کند خوبست.

Z      حتی این مهاجرت می تواند منافعی برای وطن و کشور خودش هم داشته باشد. میتواند تولید ثروت، علم، تکنولوژی و حتی فرهنگ و تجربه و انتقال مثبت آن به کشور مبدا را داشته باشد.

Z      نمونه های مهاجرت مثبت ایرانیان در دنیا بسیار است. متخصصین و هنرمندان و شخصیتهایی که مایه افتخار ایرانیان هم هستند.

Z      ...............................

Z       اما پناهندگی بنظرم نه تنها افتخاری برای شخص نیست بلکه جوری آزرده سازی وطن و بی ریشگی است. این بی ریشگی حتی از نظر کشور مقصد هم تا حدودی مشخص است اگر چه ظاهرا عنوان نشود.

Z      خصوصا اگر پناهندگی با خلافهای اقتصادی، اجتماعی و پشت پا زدن به ملت خود باشد. کشور باصطلاح پناه دهنده نیز معلوم است روی چنین شخصی که با ملت و وطن یا خانواده خود اینگونه رفتار کرده چطور حساب باز میکند.

Z      کشور مقصد برای مهاجرت حد مشخصی از توانایی های لازم را کنترل میکند. گرفتن نمره قبولی در این آزمونها حداقل برای خود شخص نیز ملاکی امیدوار کننده است که حقیقتا او بعلت توانایی هایش انتخاب شده. از این شخص توانا را هر کشور دیگری نیز بر حسب نیاز خود استقبال می کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید