آخرین ارزیابی ار انتخابات دهم قبل از مناظره های کاندیداها

 • باید سر کار بروم. 5 دقیقه فرصت دارم برای نظراتم در انتخابات. با ویرایش و بقیه کارها
 • دیدگاه کلی ام را روشن کنم: در کلیه انتخابات رای به ایران می دهم. یعنی سبز و سرخ وآبی و زرد به یکی از شما رای میدهم. کدام بیشتر رای می آورد
 • سبز: رنگ همه درختان و جنگلها و سبزه ها
 • قرمز: رنگ خوتی که در همه رگها جریان دارد
 • آبی: رنگ آسمان و دریا، خلیج فارس و خزر
 • زرد: رنگ خورشید ورنگ طلا
 • یعنی هنوز تا هفت رنگ رنگین کمان کم داریم ؟ بیش از این رنگها در متن ایران داریم که ذخیره برای آینده اند
 • اما بعد.......
 • ظاهرا موسوی ظاهرا تنها کاندیدی است که تبلیغاتش و عکسها و نوارهای سبزش در شهر بیشتر به چشم می خورد. سه نفر دیگر ظاهرا برنامه های دیگری دارند که هنوز رو نکرده اند
 • سه کاندیدا غیر از ریس جمهور فعلی خیلی شدید وضعیت دولت فعلی را می کوبند. بنظرم اگر سه ماه پیش این صحبتها را کسی می کرد احتمال زیاد ضد امنیت ملی تلقی می شد.
 • عمده اشکالات اقتصاد، انحلال سازمان برنامه و تند روی در سیاست خارجی است و دشمن سازی بیهوده ظاهرا
 • هنوز احمدی نژاد خیلی دقیق این موضوعات خصوصا دو مورد آخر را روشن نکرده است. هر چند سایتهای هوادارش می گویند نه برنامه ریزی منحل شده و نه نظارت و فقط ساختار کار بروز و بهتر شده است آماری هم در مورد رشدها در اقتصاد می دهد. هر روز هم می خواهد  معرفی کند. کاری که کروبی هم گفت مجبور شوم اشاره می کنم. موسوس هم تلویحی داشت. رضائی ظاهرا تا حال افشا گری در کارش نبوده است
 • نکته مثبت همه کاندیداها اینکه حداقل در رسانه ملی نسبتا آرام و خندان ظاهر می شوند
 • هر چند گاهی کارهای بیرون از رسانه شان کمی نمک و فلفل دارد: مثلا کروبی قبل از روز برنامه شده به دانشگاه امیر کبیر می رود
 • نکته مثبت کروبی اینکه در رسانه می گوید مهم اینست که هر چه بیشتر مردم در انتخابات شرکت کنند. کارهایش را هم اشاره می کند با کمک همکاران. در صورتی که رضائی که خیلی تند برنامه هایش را توضیح می دهد باعث می شود بیشتر عبارت "من" را در انجام کارها بکار گیرد
 • نکته مثبت رضائی اینکه می گوید فرهنگ عذر خواهی را در مسولین ایجاد می کند و برنامه هایش الی ما شاءالله گسترده: United State of Iran
 • راستس چرا هیچیک از کاندیداها از دیگران تشکر نمیکند؟
 • چرا هیچیک از کاندیداها اشاره ای به اشتباهات خود و نقطه ضعفهای قبلی اش نمیکند.
 • البته در این موقعیت کار خطرناکی است. هنرمندی خاصی میخواهد و ریسک دارد که ظاهرا کسی جرات وارد شده به این ریسک و استفاده ار آن را ندارد.
 • احمدی نژاد پیشرفتهای هسته ای، ماهواره امید و غیره را می شمارد که خیلی خوبست. اما در شبکه خبر از وی راجع به نقد می پرسند. بعد از کمی صحبت و اینکه نقد را قبول دارد نتیجه می گیرد در 24 سال گذشته "مطلقا" نقد وجود نداشته و در 4 سال گذشته "مطلقا" نقد وجود داشته است. این مطلقها حداقل کمی مطلق باید بنظر برسد.
 • کرباسچی در حضور کروبی برای 12 میلیون فقیر اشک می ریزد و ابطحی هاله نور را به تمسخر می گیرد و جمیله کدیور نظر کروبی را در مورد حجاب تحمیلی می پرسد. کروبی سعی میکند خیلی صریح نباشد و ظاهرا فقط آنها را مطرح کنند.
 • رضائی از سبزوار فرزند نجف و چوپانی در نوجوانی شروع می کند و به مقام دومش در  کشور در زمان جنگ اشاره می کند و اینکه از پائین به بالا آمده است و درد را می شناسد
 • گوینده در فیلم ویژه کروبی در آخرین دقایق می گوید باز هم میپرسید چرا به کروبی رای بدهم (حال) "دیگر مرا عصبانی می کنید"
 • موسوی خود را خاکی نشان می دهد و روی زمین می نشیند و سیدی خود را نشان می دهد.
 • بر عکس کروبی در اولین صحنه فیلمش ماشین نسبتا گران قیمتی را نشان می دهد. اما در انتهای فیلم روی اتومبیل سرباز در کنارش یکی از قویترین مردان ایران باید باشد و پشت سرش هم یک نفر دیگر با سبیلهایی که آدم را یاد فیلم فردین می اندازد.
 • ............ بهر حال از همه کاندیدا ها تشکر می کنم و متاسفم که نمی توانم به همه شان رای دهم. باشد تا روز آخر انتخاب کنم
 • اما ظاهرا خدا خیرتان دهد اختلاف ها بین ما که می خواهیم به شما رای بدهیم به این شدتی که شما بهم دارید نیست.
 • خواهش می کنم از هم تشکر کنید. احمدی نژاد که می گوید 24 سال آقایان بودند و زیر سوال می برد یعنی با 4 سال خودش می شود 28 سال . یعنی از سال 60 به بعد یعنی از آن زمان زیر سوال می رود.
 • دیگران که اقتصاد و انحلال سازمان برنامه را علم و در اوج نابخردی نشان می دهند یعنی این مدت ما و ماهواره امید و پیشرفتهای غنی سازی و صنایع دفاعی و علمی ما روی هوا انجام شده
 • ...........
 • خدا خیرتان دهد بعد از انتخابات دست یکدیگر را بگیرید و عکس یادگاری بگیرید. 4 سال همه با هم باشید انشاءالله بکوری چشم دشمنان. ایران آباد و آزاد خواهد بود و پاینده.
 • ===========================
 • ۵ دقیقه خیلی بیشتر شد و باید سر کار بروم. دیر شد گرفتار ترافیک خواهم شد. ویرایش باشد برای فرصتی دیگر اگرباقی بود
/ 1 نظر / 11 بازدید
آفتاب نیمه شب

وبازهم انتخابات...مطالبی متفاوت ازمسائل جامعه بخوانیدونظردهید.www.aftabenimeshabpersianblog.ir