جورابهای لنگه به لنگه!

       یکی می گفت به یه نفر گفتن چرا جورابات اینطوریه،  لنگه به لنگه است، یکیش آبی یکیش زرد

        

       به جوراباش نگاه کرد و فکر کرد... و گفت:

§          راستش نمیدونم یک جفت مثل اینا هم توی خونه دارم

§          

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
misha.nn.srk

خیلی جالب بود ممنونم