برنامه مناظره دو به دو کاندیداهای ریاست جمهوری دهم از شبکه سه

 

 

بترتیب الفبا در نام خانوادگی

       محمود احمدی نژاد

 

       محسن رضائی

 

       مهدی کروبی

     میر حسین موسوی

 

 

 

روز

خرداد ماه

مناظره دو نفره

سه شنبه

دوازدهم

آبی  .....زرد

چهار شنبه

سیزدهم

قرمز.... سبز

پنج شنبه

چهاردهم

آبی  ..... سبز

 

 

 

شنبه

شانزدهم

.زرد.... قرمز

یکشنبه

هفدهم

سبز.... .زرد

دوشنبه

هیجدهم

آبی  ....قرمز

 

/ 0 نظر / 10 بازدید