خلاصه ای از هوش هیجانی و مهارتهای زندگی!

 

خلاصه ای از هوش هیجانی و مهارتهای زندگی اجتماعی!

هوش هیجانی، هوش عاطفی، مهارتهای زندگی اجتماعی، Emotional Inteligence  ویا ضریب EQ   از سالهای 1980 مورد توجه  قرار گرفته و در دهه اخیر روی آن بحثهای زیادی شده است.  آنرا مهم تر از IQ یا ضریب هوش سنتی معمولی میدانند و بیش از 80 در صد موفقیت را به آن مربوط می نمایند. نکته قابل توجه در هوش هیجانی آنست که اکتسابی است و با کار و تمرین وممارست  می توان در آن پیشرفت کرد. توصیه های موکدی برای آموزش و پرورش مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی کودکان  شده  و می شود.

***********************

n      تعریف هوش هیجانی

n      توانایی هایی که به ما کمک میکنند در موقعیت های مختلف :

n      عاقلانه رفتار کنیم

n      سازگارانه ارتباط برقرار کنیم

n      مسائل را بدون خشونت حل کنیم

n      کسب موفقیت کنیم

n      احساس شادمانی داشته باشیم

n       

n      =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*........

n      اهداف در بالا بردن هوش هیجانی و مهارتهای زندگی اجتماعی

n      تقویت اعتماد به نفس

n      تقویت روحیه مشارکت و همکاری

n      تقویت عواطف انسانی

n      تقویت مهارتهای ارتباطی

n      تقویت روحیه همزیستی مسالمت آمیز

n      تقویت توانایی هایی  که در موقعیت های مختلف به ما کمک میکنند:

n      کمک به شناسایی و بیان احساسات

n      کمک به ایجاد روحیه مقاومت برابر تبلیغات مسموم

n      کمک به تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی

n      کمک در ساختن یک شهروند متعادل و مقبول اجتماع از خود

n      ارتقاء سازگاری :

n      با خود

n      با دیگران

n      با محیط زندگی

n       

n      =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*........

n      انواع مهارتهای زندگی

n      مهارت خودآگاهی

n      توانایی شناخت:

n      از نقاط ضعف و قوت

n      خواسته ها

n      نیازها

n      رغبت ها

n      داشتن تصویر واقع بینانه از خود

n      حقوق فردی، اجتماعی و مسولیتهای خود را بهتر بشناسیم

n      .....

n      مهارت همدلی

n      علاقهداشتن به دیگران

n      تحمل افراد مختلف

n       رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

n      دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)

n       احترام قائل شدن برای دیگران

n       

n      مهارت روابط بین فردی

n      همکاری و مشارکت

n      اعتماد به گروه

n      تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

n      دوستیابی

n      شروع و خاتمه ارتباطات

/ 0 نظر / 28 بازدید