اغتشاش رئیس

اغتشاش رئیس

 

 

ساعت 10 صبح 16 آذر بهش زنگ زدم:

                                                کجایی؟ نمیای دانشگاه؟

صداش خواب آلود بود و کمی گرفته. انگار تازه از خواب بیدار شده بود.

گفت: نه.   موندم اغتشاش کنم!

گفتم:کجا؟ توی خونه زیر لحاف؟!

گفت:آره دیگه رئیسا اینجوری اغتشاش می کنن!

                                         که نمیگیرنشون!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید