نماز جمعه آقای رفسنجانی 26 تیر 88

      در نماز جمعه 26 تیرشرکت کردم و در در محل زمین چمن سابق دانشگاه تهران افتخارحضور داشتم.

      جزئیات بسیاری (بیشتر زیبا و کمترزشت ) را مشاهده کردم که در بخش دوم به بعضی از آنها اشاره میکنم.

      در مجموع دریافت کلی و برآیند کلیه جزئیات بنظر من بسیار روشن و امید بخش است و در بخش اول میآید

 

 

      ............................................................................

      بخش اول: نگاه  از بیرون - کلیات

      تحلیل و تشخیص عامه مردم از منافع ملی  روشنتر از بسیاری از زعما و روسای قوم می باشد.

      خواستهای اصلی عموم مردم واضح، ساده و مشترک است :

§          رفع معضلات کشور و ارتقا جایگاه کشور از نظر توسعه

·        کاهش تورم، پویایی اقتصاد، بیکاری،  مسکن، ازدواج

·         تساوی در برابر قانون

·        اصلاح قوانین در صورت لزوم

·        توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی

§         استفاده از همه ظرفیتها و منابع انسانی و مادی

§         عدم برخورد گروهی و جناحی و استفاده سیاسی از مباحث بالا

      متاسفانه عامل اصلی اختلافات و مشکلات در سطح روسا و مدیران و سران جناحها است:

§         بعبارت دیگر اختلافات اخیر نشان داد در تربیت تعداد کافی مدیران ارشد که ظرفیت و درک مناسب با مسولیت خود از منافع ملی و اغماض از منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و جناحی داشته باشند کمبود داشته ایم. آنانی که در شرایط دشوار و پیچیده نیز بتوانند منافع ملت را بروشنی تشخیص دهند و با شجاعت، متانت و ذکاوت دنبال کنند حتی اگربر خلاف نظرات شخصی آنان باشد.

·        لازمست گاه که غرور آقایان را میگیرد و در تشخیص منافع ملی اشتباه می کنند جمله امام خمینی یاد کلیه مقامات  بیاید   شما کسی نبودید شما را ملت به این مقام رساند-

§          

§         سرعت در درک شرایط و سرعت در اقدام بموقع برای منافع ملی از موارد ضروری است

·        در مسائل اخیر بعضیها هنوز مسئله را حل نکرده اند و بعضی ها بسیار با تاخیر و لنگان لنگان منافع ملی را کم و بیش تشخیص داده اند و میخواهند اقدام به تصمیم گیری و عمل نمایند!

o       نوشدارو برای سهراب!

       

      }}}}}}}}}}} ...... جمله امام خمینی در نوشیدن جام زهر که نشان از توجه به منافع ملی دارد اگر برای داعیه داران تنشهای فعلی بصورت طنز بخواهیم بیان کنیم:

·        این آقایان برای منافع ملت از نوشیدن شربتی که کمی شکرش کمتر باشد یا تگری هم نباشد ابا دارند!.........{{{{{{{{{{{

      انتخابات دهم برای ایرانیان دانشگاهی بود و هست

§         می تواند بدور از تفکرات حزبی و جناحی مورد مطالعه، تحقیق و استفاده در زمینه های علوم اجتماعی، سیاسی، هنر، سینما، ادبیات، طنز قرار گیرد و نتایج ارزشمندی ارائه شود.

       

 

      ...........................................................................

      بخش دوم: نگاه از درون   جزئیات

 

       

      (+) شور و شوق حضور مردم صرفنظر از هر گروه و سلیقه قبل از برگزاری=

·        بی ریایی، نفسهای گرم، سر زندگی، سادگی و شوخ طبعی

      (+) صبر، حوصله، وقار و متانت اکثریت مردم عادی از هر جناح و سلیقه

·        حتی میتواند درسی برای زعما و سران گروههایشان باشد

 

      (+) حضور و آمادگی نیروهای امنیتی

      (+) سخنرانی 80 درصد قابل قبول خطیب قبل از نماز و خطیب اصلی (هاشمی رفسنجانی)

§         اشاره هر دو سخنران به جایگاه 30 ساله، ارزشمند نماز جمعه و حفظ اصالت فراجناحی بودن آن و امکان حضور همه اقشار.

§         تاکید/اشاره آقای هاشمی بر

·        پیروی از قانون

·        اگر ایرادی به خود قانون پیدا شد پذیرفتن قانون و اقدام برای اصلاح قوانین از راههای قانونی

·        صبر و همکاری حضرت علی(ع) در دوران خلفای اول تا سوم

·        ادامه فضای بحث گروهها خصوصا در صدا و سیما و ارائه بحثها، نظرات و تحلیلهای منطقی و بدور از هیجان زدگی و رفتارهای افراطی و احساسی

/ 0 نظر / 9 بازدید