روش احمدی نژاد در ایستادگی در مقابل قدرت و دفاع از حقوق شهروندی

 

·        ………………

·        هیچکس از رقبای احمدی نژاد از خدمات وی در این چهار سال تشکر نکرد. این بی انصافی است.

·        اما چقدر تشکر آنان برای احمدی نژاد مهم بود؟ آیا لازم بود بی انصافی به این شکل پاسخ داده شود؟

·         

·        درسی که  احمدی نژاد داد ایستادگی در مقابل قدرت بود.

·        اما اگر نفس عمل "ایستادگی در مقابل قدرت" ارزشمند باشد حال احمدی نژاد هم باید بپزیرد که اگر خود هم قدرتی شد در مقابل او بایستند.

·        کسی که شاید حرفهای درستی دارد اما در انتخاب روش خود قدرت گرایانه عمل میکند.

·        ....

·        آنچه احمدی نژاد گفت اینکه همه در مقابل قانون مساویند و اگر کسی خطایی کرده باید بدون در نطر گرفتن روابط، فشارهای سیاسی و جایگاه شخص خاطی  با وی برخورد متناسب و بر اساس قانون شود.

·        این نکته بسیار ارزشمند است و اساس یک حکومت بدون تبعیض

·        اما احمدی نژاد با همین اعتقاد باید بپذیرد که روش برخورد وی با قدرت نیز مورد نقد قرار گیرد و اگر مرتکب خطایی شده است متناسب با آن با وی برخورد شود.

·        به این نکته توجه کنیم که اگر اسم این اشخاص مورد اتهام توسط ایشان را شهروندی عادی به این شکل مطرح می کرد با وی چگونه رفتار میشد.

·        ایشان باید بذیرد در این مورد هم با شهر وند عادی تفاوتی ندارد مگر اینکه حرفهای ایشان ثابت شود و یا اینکه بپذیریم برخوردهایی که نهاد های مختلف با شهروندی عادی می نمایند صحیح نبوده است.

·        .........

·        در روش ایشان همین بس که تاکنون از رسانه ملی به این صراحت در هیچ گفتگوی خبری با مردم عادی حتی دانشجویان که میتوان بعضی حرفهای تندشان را به سن جوانی آنها ربط داد در مورد مقامات نامبرده صحبت نشده است.

·        ...................

·        اگر درسهای خوب و ارزشمندی میدهیم شایسته است خود نیز آماده باشیم چنین برخوردی با ما بشود.

·        این پذیرش ارزش درسهای ارزشمند ما را چندین برابر می کند.

·        ...................................

·        بی شک روش احمدی نژاد شوکی در مبارزات انتخاباتی بود که به همه ملت رسید و مردم خواه ناخواه مجبورند در مقابل آن عکس العمل نشان دهند چه موافق و چه مخالف.

·        و مردم این شوک یا سونامی انتخاباتی را بنفع مردم به پایان می برند اما معلوم نیست همه چیز بر وفق مراد کامل ایشان یا رقیبانشان باشد.

·        ......................

·        باید منتظر مناظره های بعدی بود

·        هنوز متاسفانه فرهنگ عذرخواهی و تشکر جا نیفتاده است.

·        هیچ یک از کاندیدا ها از حضور دیگران که حداقل باعث گرمی انتخابات شده است تشکر نکرد.

·        هیچ کدام رفتارهای خوب دولتهای گذشته و دولت احمدی نژاد را کمی شرح ندادند.

·        .....................

·        و دیده نشد کسی به اشتباهات خود اشاره کند و چنانچه نقطه ضعف کوچکی در نحوه برخورد داشته از آن صادقانه و صمیمانه عذر خواهی کند.

·        ..............................

·         

/ 2 نظر / 9 بازدید
سعیده

ببینم ارسی عکسی که برای پروفایلت گذاشتی رو یه وقتی برام تشریح کن. پست مدرن می زنه. کار کیه؟

هادی رخش بهار

آقای احمدی نژاد در شروع مناظرات همه را متهم کردند چطور می شود ازش تشکر هم کرد؟