نیروی انتظامی: دوست مردم

49.gif

این روزها طرح جدیدی توسط نیروی انتظامی در حال اجرا است. در این مورد سوالاتی ساده به ذهن خطور میکند.  مثلا:

  • در حفظ و رعایت حجاب اصولا نیروی انتظامی چه نقشی دارد و چه تاثیرات مثبت/منفی می تواند داشته باشد؟
  • آیا در این موقعیت چنین طرحی تا چه حد ضروری است؟
  • روی شکل اجرایی آن چقدر کارشناسی شده است؟
  • آیا حضور محسوس نیروی انتظامی در بازار، کوچه و خیابان برای کنترل حجاب لازم است یا کنترل نامحسوس آن موثر تر خواهد بود؟
  • در کشور ما چه سازمانها یی در مسئله حجاب نقش دارند؟ آیا آنها وظایف خود را انجام میدهند؟
  • و بسیاری سوالات دیگر

امید است حداقل به این نمونه سوالات قبل از اجرای طرح توجه شده یاشد. امروز گاهی میشنوید که بعضی طرح فوق را بیشتر ایجاد اذیت تعبیر میکنند تا تامین امنیت! میتوان بسادگی این نظر را محکوم کرد ولی آیا روبرو کردن نیروی انتظامی در مقاطعی با جامعه بدون اینکه نهاد های فرهنگی/اجتماعی که نقش اول را در این زمینه دارند وظیفه خود را بخوبی انجام دهند بار سنگیی روی نیروی انتظامی نیست؟

بنظر من نیروی انتظامی در عین قاطعیت دوست مردم است. باید در این مورد برنامه های تبلیغی داشت و طرح داد تا زحمات این قشر برا ی مردم روشن تر شود و در راه ایجاد رابطه صمیمی تر تلاش کرد. چرا نباید نیروی انتظامی را در مواردی که با خاطره خوشی برای مردم همراه است در گیر کرد.

بدون تردید در عملکرد موفق نیروی انتظامی حمایت مردمی نقش اساسی دارد. در جلب  و تقویت این حمایت مردمی برای نیرویی که وظیفه مقدس خدمتگذاری به مردم را دارد فکر کنیم، طرح دهیم و اجرا کنیم.

49.gif

/ 0 نظر / 14 بازدید