لشکر گل فروش!!

  49.gif49.gif

49.gif.49.gif49.gif

  49.gif49.gif        

لشکر گل فروش!!

Ø      با روشن شدن چراغ قرمز، ماشین ها یکی پس از دیگری می ایستند. کم کم صف ماشینها طولانی تر میشود.

Ø      همزمان گروهی از کوچک و بزرگ با سرعت بین ماشین ها پخش می شوند: گروه گل فروش

Ø      با این شکل و به این تعداد بهتر است به آنها لشکر گل فروش گفت تا گروه گل فروش

Ø      لشکری که در کنار این روش کسب و کار، خطرات تصادف برای خود و دیگران در سر چها راه های شلوغ را ایجاد میکند.

Ø      بین آنان همه سنی دیده می شود از کودک خردسال تا پیرمردهایی که البته توان لازم را برای این کار دارند.

Ø      قیمتها ابتدا خیلی بالاست. اما کم کم که ثانیه شمار چراغ قرمز به صفر نزدیک میشود قیمتها هم کم میشود: گاهی نصف گاهی یک سوم و حتی یک پنجم یا دهم.

Ø      خوب که نگاه کنی متوجه می شوی این لشکر عقبه ای هم دارد: روی چمنهای کنار خیابان یا گوشه پیاده رو عده ای با سرعت مشغول دسته گردن گلها هستند.

Ø      اگر جوی خیابان هم آبی دارد گلهای خود را داخل آن گذاشته اند.

Ø      هر  مشکلی را می توان از زاویه دیگری هم نگاه کرد. از مشکلات اجتماعی نباید ترسید یا ناامید شد. اگر با حوصله و کمی تعمق نگاه کنیم این مشکلات زبان گویایی دارند که می توان بطور مثبت آنها را نه تنها حل کرد بلکه باعث سرو سامان دادن و به نظم در آوردن اجتماع شود

 

Ø      مثال؟

Ø      آیا شهرداری نمیتواند دکه های کوچکی برای گل فروشی ایجاد کند و گل را با قیمت مناسب به شهروندان بفروشد؟

................................................ 

 

 

 

 ...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
يه بنده خدا

اگر می خواهيد به اعتکاف برويد به وبلاگ من بياييد