ازدواج موقت - صيغه (۱)

بحث ازدواج موقت بار دیگر با سخنان وزیر کشور داغ شد. بگذریم از اینکه اگر توسط شخص دیگری غیر روحانی مطرح می شد واکنش ها به آن چگونه بود اما چند مورد در رابطه با ازدواج موقت قابل توجه است:

 

1.  یک واقعیت آنست که حکمی شرعی وجود دارد که بحث روشنی روی آن نمی شود و بخوبی برای جامعه شکافته نشده و موضع گیری صحیح نسبت به آن مشخص نیست.

2.  واقعیت دیگر آنست که روابط زن و مرد خصوصا نسل جوان برای عده ای که کم هم نیستند عملا مشخص نیست. خانواده ها هم اطلاعات روشن یا توضیح قانع کننده ای برای جوانان نمیدهند.از سختگیری های شدید تا ولنگوازی و آزادی بی حد و حصر طیفی است که عملا جامعه با آن روبروست.

3.  در این سردرگمی و عدم توجیه صحیح روابط جنسی برای جوانان و فساد جنسی در عده ای واقعیت تلخ و انکار نشدنی است. فسادی که شاید جناب وزیر کشور با توجه به مسولیتشان اطلاعات بیشتری دارند که موضوع ازدواج موقت را پیش میکشند.

 

حال به مو ضوع ازدواج موقت یا صیغه در جامعه کنونی از زوایای دیگری بپردازیم و سوالاتی را مطرح کنیم:

 

1.  اگر موضوع بیشتر به جوانان مربوط می شود چرا از خود جوانان سوال نمی شود که نظر خود را در رابطه با ازدواج موقت بیان کنند؟ آیا نمیتوان یک پروژه نظر سنجی علمی و ساده تعریف کرد و نظر و یا مشکل آنهایی که برایشان میخواهد تصمیم گیری شود را جمعبندی کرد؟

2.  آیا با ازدواج موقت چه مقدار از مشکلات جوانان حل می شود؟ آیا حل مشکل بیکاری، مشکل مسکن مشکل، فرهنگ ازدواج کنونی و مخارج سنگین آن مهمتر و تاثیر گذار تر نیست؟

3.  سوالات بالا نشان میدهد که نباید افراط و تفریط کرد مثل پشت بامی است که هم از پیش و هم از پس نباید افتاد. بلکه باید موضوع بطور همه جانبه و بدور از غوغاهای هر از چند گاهی مورد بررسی قرار گیرد. باید شهامت داشت که هم ازدواج موقت را تایید کرد و هم حوزه و محدوده حل مشکلات با آزادی ازدواج موقت را روشن ساخت. این خوش خیالی که با آزادی ازدواج موقت یا صیغه همه مشکلات جوانان حل می شود بر هیچکس پوشیده نیست.

4.  از طرف دیگر باید شهامت داشت و قبول کرد که ازدواج موقت خود مشکلات عدیده دیگری را بوجود می آورد که باید بطور کارشناسی و حساب شده بررسی و برای انها راه حل داده شود.

 

مهم آنست که این موضوع چون موجی گذرا هر از گاهی مطرح نشود و سپس به فراموشی سپرده شود و روز از نو و مشکل هم پا برجا. بلکه باید شروع کرد و بطور همه جانبه موضوع را با آرامش بررسی و راه حل داد.

مهم اینست که برای ساختن خانه ای شروع کرد و پس از طراحی مناسب هر روز آجری بر آجری دیگر نهاد. بعضی کارهامثل آنست که روزی آجری بر آجری میگذاریم و روز دیگر آنرا خراب میکنیم. در این صورت در خوشبینانه ترین حالت همیشه در نقطه شروع خواهیم بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید