هر کی به هر کی

    هر کی به هرکی

    ........................

      این روزها بنظر می رسه هر کی به هرکی پیام میده . اظهار نظر می کنه. تحلیل می کنه. و سر آخر هم نسخه ای میپیچه

      توی این شلوغی متوجه نمی شی سره از ناسره را

      بعضی نسخه ها هم که داروش توی داروخانه های هلال احمر هم گیر نمیاد.

      بگذریم از نسخه هایی که داروهای دست ساز سفارش داده اند

      ..............................................

      این خیلی نکته مثبتی که مشارکت در همه امور زیاد شده.  اما بهتر نیست اول هرکس ببینه چه کاری از خودش (غیر از نسخه برای دیگران) برمیاد اونو انجام بده بعد به دیگران بپردازه

      نمیدانم شاید بعضیها هم میگویند کار ما همین نسخه پیچیدنه!

       

      ........................................................

      شاغلام هم گیج شده و نشده احضار فزل نموده که

      هر کی به هر کی یعنی همه به هیشکی!

·        شیر فهمی اینکه برای کسی چیز.... نه ببخشید کت و شلوار یا دامن نمیشه

      ضمنا میگه آمو خو خودتم که نسخه پیچیدی! (توی پالاگ لاف دویم)

       

/ 0 نظر / 20 بازدید