اولین مناظره انتخابات دهم: مهدی کروبی و محسن رضائی

ü      اولین مناظره برگزار شد. در اولین تجربه نسبتا موفق بود هرچند از بعضی جهات (مجری و شرکت کنندگان) نیاز به بهتر ظاهر شدن واجرا کردن دارند

ü      کروبی در پاسخ به اولین سوال در رابطه با برنامه اقتصادی وقتش را فقط به تشریح خصوصیات و ویژگیهای خودش اختصاص داد و به روابط خانوادگی با رضائی نیز اشاره کرد

ü      رضائی برنامه هایش را تشریح و سعی کرد تفاوت خود را با کروبی نشان دهد.

ü      کروبی پس از سخنان رضائی معمولا می گفت من هم همین را می گویم. من و ایشان با هم فرقی نداریم

ü      رضائی تاکید بر عبارت "انقلاب" اقتصادی داشت.

ü      کروبی می گفت تحول اقتصادی و 70 هزار تومان را مجددا ذکر کرد.

ü      رضائی که بعضی وقتها لبخند می زد و بعضی وقتها شاید از روش کروبی بهتش می زد در آخرین فرصت که کروبی مجالی نداشت گفت من گدا پروری نخواهم کرد و افراطی ها رادر دولتم نمیآورم

ü      یک نکته مثبت در رضائی توجه به زنان بود که البته طرحش برای اینکه خانه داری شغل محسوب شود میتواند مردان را نیز به خانه داری ترغیب کند.

ü      نکته مثبت در کروبی اینکه در تلویزیون خیلی آرام ظاهر میشود و خود را مطمئن نشان میدهد برخلاف برخی سخنرانی هایش در سایر مجامع که با حرارت و حرکات سر و دست صحبت می کند.

ü      ...........

ü      امشب منتظر احمدی نژاد و موسوی باشیم.

ü      در مراکز شهر نیز طرفدارانشان خود را به رخ هم میکشند.

ü      موسوی از دروغگویی صحبت کرده است و احمدی نژاد از 24 سال مدیریتهای انحصار گر قدرت.

ü      .....................

ü      ....................

ü       و رنگها: آنچه مهم است اینکه رنگها را زندان نکنیم.

ü      رنگها مال همه است و در انحصار کسی نیست

......    .....یادمان باشد که ٢٢ خرداد هم می آید . برای ایران بعد از آن هم باید باشیم

/ 0 نظر / 10 بازدید